Dátum: 27. mája 2022 Autor: SITA Komentáre: 0
Metropolitný inštitút Bratislavy pripravil manuál regulácie reklamy v uliciach Pri každom type reklamy je uvedená odporúčaná veľkosť, umiestnenie a kompozícia, materiál, farba či forma. Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pripravil manuál regulácie reklamy v uliciach hlavného mesta. Ako informuje Annamária Ondrejková z MIB, manuál s názvom Princípy a štandardy vonkajšej reklamy prináša jasné a jednotné pravidlá pre reklamu umiestnenú na budovách, a tiež pre samostatne stojace reklamné stavby a zariadenia, ako sú citylighty, bilboardy, plagátové valce či malé voľne stojace zariadenia. Pri každom type reklamy je konkrétne uvedená odporúčaná veľkosť, umiestnenie a kompozícia, materiál, farba či forma. Vďaka odporúčaniam manuálu sa môže zjednotiť označovanie prevádzok či umiestnenie reklám na zastávkach MHD. Dokument má slúžiť obchodníkom, majiteľom nehnuteľností, prevádzkovateľom reklamných stavieb a zariadení, a tiež samotnej samospráve a úradom. „Od roku 2019 sme v Bratislave odstránili už viac ako 1 000 reklamných zariadení, podpísali sme dohodu s významným prevádzkovateľom reklamných objektov a reguláciu reklamných stavieb sme zakotvili aj priamo do územného plánu. Umiestňovanie reklamy vo verejnom priestore musí mať svoje jasné pravidlá, aby neznehodnocovala kvalitu daného priestoru, nepôsobila rušivo, netvorila prekážky pre chodcov,“ skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo. Manuál napríklad zdôrazňuje pravidlo, že architektúra je vždy nadradená reklame, a preto reklama nesmie celoplošne prekrývať fasádu alebo zakrývať okenné otvory stavby. „Manuál rieši aj iné situácie, napríklad v určitých pamiatkových územiach nemajú byť umiestňované žiadne reklamné stavby okrem vývesných štítov a označení prevádzok na budovách," vysvetlila Ondrejková. Podľa pravidiel manuálu môže byť napríklad reklama na zastávke MHD umiestnená len na opačnej strane ako prichádzajú vozidlá MHD, aby cestujúcim nebránila vo výhľade. „Častým negatívnym javom v uliciach mesta sú zhluky reklamných stavieb. Aby nevznikali, tak manuál určil ich minimálnu vzdialenosť – v prípade cityligthov je to 100 metrov," doplnila. Mesto vlani schválilo reguláciu reklamných stavieb priamo v územnom pláne prostredníctvom zmien a doplnkov, vďaka čomu obmedzuje umiestňovanie reklamných stavieb do budúcnosti. V Bratislave už nebude možné získať stavebné povolenie alebo ohlášku na reklamnú stavbu, ktorú v danej zóne územný plán neumožňuje. Územný plán vymedzil konkrétne územia a zároveň typy reklamných stavieb, ktoré môžu byť povolené. Bratislava je rozdelená do štyroch území. Najprísnejšie pravidlá platia v centre mesta, iné na kompozičných osiach alebo v parkoch. Manuál Princípy a štandardy vonkajšej reklamy nadväzuje na zmeny v územnom pláne, spodobňuje pravidlá pre umiestňovanie reklamných stavieb a prináša aj odporúčania pre dizajn reklamných plôch. „Pre mesto a jeho organizácie má dokument záväzný charakter, pričom všetky mestské organizácie sú pri umiestňovaní vlastných reklamných objektov, pri riešení nájmov a zverovaniach povinné riadiť sa týmto dokumentom," uviedla Ondrejková. Pre mestské časti, prevádzkovateľov rôznych prevádzok, poskytovateľov vonkajšej reklamy či vlastníkov budov má dokument odporúčací charakter.

Pri každom type reklamy je uvedená odporúčaná veľkosť, umiestnenie a kompozícia, materiál, farba či forma.

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pripravil manuál regulácie reklamy v uliciach hlavného mesta. Ako informuje Annamária Ondrejková z MIB, manuál s názvom Princípy a štandardy vonkajšej reklamy prináša jasné a jednotné pravidlá pre reklamu umiestnenú na budovách, a tiež pre samostatne stojace reklamné stavby a zariadenia, ako sú citylighty, bilboardy, plagátové valce či malé voľne stojace zariadenia. Pri každom type reklamy je konkrétne uvedená odporúčaná veľkosť, umiestnenie a kompozícia, materiál, farba či forma.

Vďaka odporúčaniam manuálu sa môže zjednotiť označovanie prevádzok či umiestnenie reklám na zastávkach MHD. Dokument má slúžiť obchodníkom, majiteľom nehnuteľností, prevádzkovateľom reklamných stavieb a zariadení, a tiež samotnej samospráve a úradom. „Od roku 2019 sme v Bratislave odstránili už viac ako 1 000 reklamných zariadení, podpísali sme dohodu s významným prevádzkovateľom reklamných objektov a reguláciu reklamných stavieb sme zakotvili aj priamo do územného plánu. Umiestňovanie reklamy vo verejnom priestore musí mať svoje jasné pravidlá, aby neznehodnocovala kvalitu daného priestoru, nepôsobila rušivo, netvorila prekážky pre chodcov,“ skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Metropolitný inštitút Bratislavy pripravil manuál regulácie reklamy v uliciach

Manuál napríklad zdôrazňuje pravidlo, že architektúra je vždy nadradená reklame, a preto reklama nesmie celoplošne prekrývať fasádu alebo zakrývať okenné otvory stavby. „Manuál rieši aj iné situácie, napríklad v určitých pamiatkových územiach nemajú byť umiestňované žiadne reklamné stavby okrem vývesných štítov a označení prevádzok na budovách,“ vysvetlila Ondrejková. Podľa pravidiel manuálu môže byť napríklad reklama na zastávke MHD umiestnená len na opačnej strane ako prichádzajú vozidlá MHD, aby cestujúcim nebránila vo výhľade. „Častým negatívnym javom v uliciach mesta sú zhluky reklamných stavieb. Aby nevznikali, tak manuál určil ich minimálnu vzdialenosť – v prípade cityligthov je to 100 metrov,“ doplnila.

Mesto vlani schválilo reguláciu reklamných stavieb priamo v územnom pláne prostredníctvom zmien a doplnkov, vďaka čomu obmedzuje umiestňovanie reklamných stavieb do budúcnosti. V Bratislave už nebude možné získať stavebné povolenie alebo ohlášku na reklamnú stavbu, ktorú v danej zóne územný plán neumožňuje. Územný plán vymedzil konkrétne územia a zároveň typy reklamných stavieb, ktoré môžu byť povolené. Bratislava je rozdelená do štyroch území. Najprísnejšie pravidlá platia v centre mesta, iné na kompozičných osiach alebo v parkoch.

Manuál Princípy a štandardy vonkajšej reklamy nadväzuje na zmeny v územnom pláne, spodobňuje pravidlá pre umiestňovanie reklamných stavieb a prináša aj odporúčania pre dizajn reklamných plôch. „Pre mesto a jeho organizácie má dokument záväzný charakter, pričom všetky mestské organizácie sú pri umiestňovaní vlastných reklamných objektov, pri riešení nájmov a zverovaniach povinné riadiť sa týmto dokumentom,“ uviedla Ondrejková. Pre mestské časti, prevádzkovateľov rôznych prevádzok, poskytovateľov vonkajšej reklamy či vlastníkov budov má dokument odporúčací charakter.

Pridaj komentár