Dátum: 31. októbra 2021 Autor: SITA Komentáre: 0
Mestská časť nemôže zastaviť výstavbu developerského projektu Petržalka city

Proti výstavbe sa postavili niektorí obyvatelia Petržalky, ktorí argumentujú bezohľadným zastavaním Chorvátskeho ramena.

Bratislavská Petržalka nemôže zastaviť výstavbu developerského projektu Petržalka City. „Proti výstavbe Petržalka City sa postavila časť našich obyvateľov, ktorí svoj nesúhlas argumentujú bezohľadným zastavaním Chorvátskeho ramena,“ uviedla mestská časť na sociálnej sieti. Plánovaná prvá etapa developerského projektu, ktorá prechádza procesom navrhovania už takmer 15 rokov, sľubuje v treťom kvartáli 2025 nové byty, kancelárie, obchody aj športoviská. Zámer pod názvom Kultúrno-spoločenské a športové centrum Petržalky počíta s rozsiahlejšou zástavbou v oblasti realizácie budúcej električkovej trate, takzvanej Centrálnej rozvojovej osi, na brehu Chorvátskeho ramena medzi Rusovskou cestou, Gessayovou a Romanovou ulicou.

Stavebný úrad mestskej časti upozorňuje, že Územný plán hlavného mesta Bratislavy je záväzným dokumentom pre celú metropolu. „Pre mestské časti, vrátane tej našej, z neho vyplýva záväzná regulácia, ktorú musia rešpektovať. Plocha, ktorá ma byť zastavaná developerom, je v tomto územnom pláne z dielne magistrátu označovaná ako rozvojová a určená pre výstavbu bývania a občianskej vybavenosti spoločne s parkami a sadovníckymi úpravami,“ vysvetľuje Petržalka. Aby mestská časť mala v kompetencii reguláciu určitého územia, musí mať preň schválený podrobný územný plán, takzvaný Územný plán na zonálnej úrovni. „A ten v prípade tohto územia do dnešného dňa chýba,“ dodáva mestská časť.

Petržalský stavebný úrad teda nemôže nariadiť stavebnú uzáveru, bolo by to protizákonné. „Mohol by tak urobiť iba v tom prípade, keby prebiehal proces schvaľovania obstarania spomínaného územného plánu zóny,“ vysvetľuje petržalský stavebný úrad. Ak bude teda zámer Petržalka City v súlade s cieľmi a zámermi územného plánovania, hlavnému mestu nebude nič brániť v tom, aby vydali súhlasné stanovisko k investičnej činnosti. „A keďže pre náš stavebný úrad je stanovisko magistrátu záväzné, nebude mať dôvod na to, aby nedal stavbe zelenú. Akékoľvek výhrady k plánovanej výstavbe v tejto lokalite tak odporúčame smerovať magistrátu Bratislavy,“ uzavrela mestská časť.

Pridaj komentár