Dátum: 19. novembra 2021 Autor: SITA Komentáre: 0
Mesto zmodernizuje takmer všetkých 50-tisíc svietidiel vo svojej správe

Mestské zastupiteľstvo schválilo vytvorenie mestského podniku Technické siete Bratislava.

Bratislava zmodernizuje takmer všetkých 50-tisíc svietidiel vo svojej správe. Mestské zastupiteľstvo dnes schválilo vytvorenie mestského podniku Technické siete Bratislava. „Potrebujeme napraviť v minulosti nastavený systém prevádzkovania verejného osvetlenia externým dodávateľom. Mesto musí verejné osvetlenie zobrať do vlastných rúk,“ skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo. Tento rok v meste vymenili už 1 600 svietidiel za menej poruchové a energeticky efektívne LED svietidlá. Do konca tohto roka má byť vymenených celkovo 3-tisíc svietidiel.

Úlohou spoločnosti Technické siete Bratislava (TSB) bude najmä prevádzkovanie verejného osvetlenia a metropolitnej optickej siete v hlavnom meste. Osvetlenie preberie postupne do konca roku 2023 od súčasného prevádzkovateľa, s ktorým má Bratislava uzavretú zmluvu z obdobia predchádzajúcich vedení mesta. Prostredníctvom mestského podniku TSB bude Bratislava zabezpečovať opravu, údržbu, riadenie, rekonštrukciu či modernizáciu osvetlenia v meste. „Ide o takmer 50-tisíc svietidiel, 1 800 kilometrov nadzemných a podzemných káblov či osvetľovacie stožiare,“ konštatuje magistrát. Spoločnosť postupne prevezme do prevádzky osvetlenie v jednotlivých mestských častiach, prvé lokality by mohla začať prevádzkovať už v budúcom roku..

Systém osvetlenia v Bratislave vykazuje vysokú poruchovosť, a to najmä vzhľadom na vek zariadení, ktoré sú vo viacerých prípadoch prevádzkované po dobe svojej životnosti. „Kým počet hlásení porúch sa v roku 2010 mesačne pohyboval na úrovni do 2-tisíc, ku koncu roka 2020 presiahol počet hlásených porúch aj 5-tisíc za jeden mesiac,“ vysvetlila samospráva s tým, že model mestskej firmy zabezpečí dlhodobo udržateľnú prevádzku zariadení prostredníctvom výmeny zastaranej technológie za aktuálnu. „Tým zabezpečí zníženie poruchovosti zariadenia z aktuálnych viac ako 25 percent za rok na menej ako 2,5 percenta za rok,“ dodáva.

Mesto aktuálne realizuje výmenu svietidiel za výrazne menej poruchové a energeticky efektívnejšie svietidlá využívajúce LED technológiu, v tomto roku pôjde približne 3-tisíc svetelných bodov. „V budúcom roku je plánovaná takáto obnova v objeme približne 5-tisíc svetelných bodov a do konca roka 2025 počítame s kompletnou výmenou svietidiel v správe hlavného mesta za LED svietidlá, čím príde k zníženiu spotreby elektrickej energie na úrovni 40 percent a po zavedení moderného riadiaceho systému dokonca o približne 60 percent za rok,“ doplnilo mesto.

Mestská firma bude zároveň spravovať metropolitnú optickú sieť, teda popri rekonštrukcii osvetlenia je plánované výrazné rozšírenie optickej siete. „Príde aj k rozširovaniu mestského kamerového systému podľa požiadaviek mestskej polície a policajného zboru, v dôsledku čoho sa zvýši bezpečnosť v hlavnom meste,“ poznamenal magistrát. Založenie mestskej spoločnosti TSB má priniesť aj ďalšie benefity v podobe rozvoja siete nabíjacích staníc pre elektromobily či vytvorenie dátovej a elektrickej konektivity pre pripájanie ďalších zariadení, napríklad senzorov pre zber a analýzy dát.

Pri zabezpečovaní verejného osvetlenia mesto upustilo od modelu komplexného zabezpečovania tovarov, služieb a prác prostredníctvom jedného dodávateľa. „V tom nás pri konzultácii nastavenia verejných obstarávaní podporilo aj OECD, s ktorým mesto spolupracuje v oblasti inovatívneho a zeleného verejného obstarávania, čo sa prejavilo najmä pri využití Green Public Procurement hodnotiacich kritérií pri nákupe svietidiel verejného osvetlenia, ktoré zohľadňujú okrem iného aj aspekty energetickej efektívnosti obstarávaných svietidiel,“ uzavrelo mesto.


Pridaj komentár