Dátum: 4. júla 2022 Autor: SITA Komentáre: 0
Mesto vyhodnotilo súťaž na budúcu podobu polyfunkčnej zóny Janíkov Dvor

Novú lokalitu s nájomnými bytmi, škôlkou či P+R parkovacím domom bude navrhovať ateliér A B.K.P.Š.

Víťazom architektonicko-urbanistickej súťaže na budúcu podobu polyfunkčnej zóny Janíkov dvor v bratislavskej Petržalke sa stali architekti z ateliéru A B.K.P.Š. Ako informuje Annamária Krchňavá z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), architekti navrhovali aj Národnú banku Slovenska či novú budovu Slovenského národného divadla.

Mesto vyhodnotilo súťaž na budúcu podobu polyfunkčnej zóny Janíkov Dvor

Cieľom súťaže bolo nájsť vhodný koncept pre novovznikajúcu lokalitu, v ktorej sa má nachádzať nájomné bývanie, stredisko pre seniorov, škôlka, občianska vybavenosť, verejné priestory či parkovací dom P+R (Park & Ride). Ten má slúžiť ako záchytné parkovisko s napojením na verejnú dopravu a umožniť dochádzajúcim zanechať svoje vozidlá pred mestom a ďalej cestovať verejnou dopravou. V tesnej blízkosti bude tiež konečná zastávka novej električkovej radiály. Súťaž zastrešoval MIB v spolupráci s hlavným mestom a spoločnosťou METRO Bratislava. Víťazný ateliér A B.K.P.Š. podľa poroty ponúkol silný koncept, ktorý zmení prázdnu plochu na modernú polyfunkčnú zónu s potenciálom pre ďalší rozvoj územia.

Mesto vyhodnotilo súťaž na budúcu podobu polyfunkčnej zóny Janíkov Dvor

„Súťaž na Janíkov dvor je v poradí už štvrtou súťažou, ktorú sme vyhlásili, aby sme riešili otázku rozvoja nájomného bývania. Máme za sebou ukončené súťaže na bytový súbor Parková a Terchovská, či na premenu objektu internátu v Záhorskej Bystrici. Janíkov dvor je špecifický, ide o zásadné rozvojové územie, v ktorom pribudnú mestské nájomné byty, parkovací dom aj nadväzujúce služby, ako je škôlka či stredisko pre seniorov,“ uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo s tým, že mesto teraz čaká práca na projektovej dokumentácií, od ktorej sa bude odvíjať termín realizácie.

Architektonická súťaž mala dve kolá. Do prvého kola prišlo 10 návrhov, z ktorých porota vybrala tri najlepšie, ktoré postúpili do druhého kola, kde mali priestor zapracovať pripomienky od porotcov. Na druhom mieste skončili architekti zo Superatelier, ktorým porota vytkla slabší urbanizmus a problematické clonenie parkovacieho domu. „Tretie miesto patrí českému ateliéru MS architekti, ktorých návrh považuje porota za ekonomicky náročný,“ vysvetlila Krchňavá.

Mesto vyhodnotilo súťaž na budúcu podobu polyfunkčnej zóny Janíkov Dvor

Architekti z A B.K.P.Š. navrhli umiestniť všetky požadované funkcie do jednej komplexnej stavby, ktorú tvorí nižší P+R parkovací dom a vyššia budova s občianskou vybavenosťou v parteri, škôlkou a strediskom pre seniorov v nižších poschodiach, a nájomným bývaním vo vyšších poschodiach. „Porotcov presvedčil práve spôsob, ako architekti vyriešili rozloženie jednotlivých funkcií v priestore, keďže súťažné zadanie striktne neurčovalo, koľko budov majú architekti navrhnúť. Menej zastavanej plochy znamená viac miesta pre verejné priestory s námestím a ihriskami, ktoré vhodne prepájajú okolitú zástavbu sídliska, nové obchody aj električkovú trať,“ konštatuje MIB.

Mesto vyhodnotilo súťaž na budúcu podobu polyfunkčnej zóny Janíkov Dvor

Okrem novej výstavby zrevitalizujú tiež verejné priestory a širšie okolie. „Architekti pri tvorbe verejných priestorov dbali na to, aby tu v budúcnosti vzniklo dominantné námestie a oddychové zóny pre všetky vekové kategórie,“ vysvetlil MIB. V centrálnej časti sú prepojené obchodné prevádzky s pobytovým námestím so stromoradím. Súčasťou budú aj vodné plochy a zeleň umiestnená aj v otvorenej fasáde parkovacieho domu. „Parkovací dom architekti umiestnili popri Panónskej ceste, čo vytvára akustickú bariéru a priaznivejšie prostredie pre severnú stranu riešeného územia s pôvodnou sídliskovou zástavbou,“ uzatvára MIB.

Pridaj komentár