Dátum: 26. mája 2021 Autor: SITA Komentáre: 0
Mesto organizuje veľké upratovanie chránených lesov pri Dunaji

Upratovať sa bude v chránených areáloch Hrabiny, Soví les a Pečniansky les.

Bratislava organizuje veľké upratovanie chránených lesov pri Dunaji. „Bratislavčania, ktorým záleží na stave prírody v našom meste, majú príležitosť spojiť príjemné s užitočným. V čase od 28. mája do 6. júna môžu využiť počas prechádzky v chránených areáloch Hrabiny, Soví les a Pečniansky les na viacerých miestach pripravené vrecia a rukavice a pomôcť vyčistiť tieto prírodné lokality od nahromadených odpadkov,“ vyzýva mesto a dodáva, že v lužných lesoch Bratislavy budú zriadené aj dočasné stojiská na vyzbieraný odpad a po skončení akcie zabezpečia jeho odvoz, separáciu a likvidáciu.

Magistrát hlavného mesta so spolupracujúcimi organizáciami pozýva obyvateľov do menej známych častí lužných lesov na petržalskej strane Dunaja – Pečnianskeho lesa (za mostom Lafranconi), Sovieho lesa (od mosta Apollo k Ekonomickej univerzite) a lesa Hrabiny (za Ekonomickou univerzitou smerom k Dunaju). „Lokality lužných lesov, ktoré sme pre tento originálny komunitný projekt vybrali, patria medzi lesy dlhodobo najviac vystavené problému znečistenia odpadom. Okrem toho, že čokoľvek na zemi tu rýchlo pohltí hustá vegetácia, sa sem z času na čas dostane aj odpad prinesený povodňovou vodou,“ vysvetľuje splnomocnenec primátora Bratislavy pre životné prostredie Andrej Kovarik.

Od piatka 28. mája budú v spomínaných lokalitách na vybraných miestach umiestnené informačné tabule spolu s vrecami a rukavicami. Tie budú pravidelne dopĺňať a zriadia tiež štyri priebežne monitorované stojiská. Do akcie nazvanej Vrece za vrecom – vyčistíme Pečniansky les, Soví les a Hrabiny, sa môže zapojiť každý až do 6. júna. Mesto Bratislava, ktoré myšlienku komunitného čistenia lužných lesov zastrešuje, zapojilo do projektu aj mestskú organizáciu OLO, ktorá sa postará o odvoz vyzbieraného odpadu. Ten pre ďalšie ekologické spracovanie vyseparuje a zanalyzuje spoločnosť Natur-Pack. Projekt podporuje aj Bratislavské dobrovoľnícke centrum. Po materiálnej stránke ho zabezpečí VÚB.

Pridaj komentár