Dátum: 29. októbra 2021 Autor: SITA Komentáre: 0
Magistrát reaguje na petíciu proti projektom Parčík Žilinská a Parčík na Radlinského

Pod petíciu sa podpísalo viac ako 500 ľudí. Hlavné mesto nesúhlasí s argumentmi, ktoré sú v nej uvedené.

Prostredníctvom petície obyvatelia žijúci v okolí Žilinskej a Radlinského ulice žiadajú magistrát Bratislavy o zastavenie mestských projektov Parčík Žilinská a Parčík na Radlinského pre podozrenie z nehospodárnosti a účelového odstraňovania zelene. Autormi petície, pod ktorú sa podpísalo viac ako 500 ľudí, sú Igor Kocian a Soňa Párnická. Magistrát nesúhlasí s argumentmi, ktoré sú v nej uvedené.

Autori petície uvádzajú, že oba mestské projekty počítajú so značnou redukciou existujúcej výmery zelených plôch, ich nahrádzaním kamenným mlatovým povrchom, ako i výrubom a odstránením viacerých životaschopných stromov a kríkov. „V projekte Parčík Žilinská má z výmery zelenej plochy ubudnúť 160 metrov štvorcových a v projekte Parčík na Radlinského takmer tretina výmery zelenej plochy,“ píše sa v petícii.

Podľa vyjadrenia hlavného mesta revitalizácia parčíkov Radlinského a Žilinská určite neprinesie redukciu zelene. „Práve naopak, okrem lepšej pobytovej funkcie pribudne výrazne viac kvalitnej zelene a rastlinnej rozmanitosti, vďaka čomu sa v území zvýši biodiverzita. Oba návrhy projektov od začiatku počítali so zachovaním čo najväčšieho počtu súčasných stromov. Vymeniť sa majú iba tie, ktoré arborista určil na odstránenie, a nahradené budú väčším počtom takých stromov, ktoré v dospelosti znásobia zelenú plochu tohto priestoru,“ uviedla hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová.

 Ako dodala, v parčíku Radlinského je 15 takýchto stromov s plochou koruny 325 metrov štvorcových, ktoré je na základe arboristického posudku nutné vymeniť z dôvodu zlého zdravotného stavu. „Nahradí ich 20 stromov, ktorých plocha korún v dospelosti dosiahne 3 086 metrov štvorcových. Kry, ktoré aktuálne pokrývajú len 126,2 metra štvorcového sa rozšíria na plochu 657,8 metra štvorcového. Na Žilinskej vysadíme za tri choré stromy štyri nové a plocha trvalkovej výsadby bude o takmer 200 metrov štvorcových väčšia ako v súčasnosti,“ poznamenala Rajčanová.

 „Oba návrhy prinášajú násobne viac zelene, ako je v parkoch dnes. Navyše ide o zeleň, ktorá je udržateľnejšia a vhodnejšia pre klimatické podmienky Bratislavy. Náš návrh do budúcna zabezpečuje modernú formu starostlivosti prostredníctvom závlahového systému, aby sa nové stromy nedostali v budúcnosti do stavu, v akom sú terajšie,“ doplnila hovorkyňa mesta.


Zastávka Žilinská a jej okolie sa zmení na malé parkové námestie

Zastávka Žilinská a jej okolie sa zmení na malé parkové námestie

Hlavné mesto Bratislava a MIB zrevitalizujú priestor zastávky a obnovia priľahlú zeleň.


Ďalšou výhradou petície je, že mediálne informácie o plánovaných projektových výdavkoch podľa autorov vzbudzujú podozrenia z nehospodárneho nakladania s verejnými financiami mesta a zadávania nadhodnotených jednorazových zákaziek. „Realizácia projektu Parčík Žilinská má stáť neprimeraných 144-tisíc eur vrátane DPH, kým vybudovanie dvakrát väčšej plochy Parku Belopotockého v susedstve stálo iba 60-tisíc eur vrátane DPH. Na projekt Parčík na Radlinského má mesto vynaložiť neprimeraných 124-tisíc eur plus ďalší nespresnený náklad financovaný sponzorom,“ uvádzajú autori petície.

Mesto uvádza, že všetci dodávatelia a ich ceny boli transparentne vysúťažení cez verejné obstarávanie. „Treba tiež zdôrazniť, že za posledný rok stúpli náklady na stavebný materiál aj o 25 percent. Navyše sa nám pre oba projekty podarilo získať aj súkromných darcov, ktorí ich budú spolufinancovať,“ uviedla Rajčanová a dodala, že v prípade Radlinského bude vo výslednej cene započítaná aj prekládka sietí a najväčší benefit z nej budú mať práve stromy. „Porovnanie s parkom Belopotockého nesedí, pretože tam sa robili úplne iné zásahy, ide o inú technickú náročnosť aj použité materiály. Tiež treba povedať, že na Belopotockého vznikli ďalšie náklady, ktoré nie sú zahrnuté v pôvodnej sume,“ poznamenala s tým, že tu nešlo o mestský projekt.

Petícia tiež namieta, že plánovanie projektov prebehlo bez plnohodnotného participatívneho zapojenia dotknutých obyvateľov lokalít, ako aj poslancov a príslušných komisií dotknutej mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Ani s týmto mesto nesúhlasí. „O projektoch od začiatku iniciatívy dostatočne v predstihu informujeme a vždy reagujeme aj na konkrétne otázky a podnety od občanov. Po tom, ako sa na nás skupina obyvateľov z okolia obrátila, prebehlo aj osobné stretnutie spolu s odborníkmi na vysvetlenie projektu,“ uviedla hovorkyňa mesta. „Stojíme si za tým, že parčík Radlinského aj Žilinská sú pripravované odborne a kvalitne. Cez iniciatívu Živé miesta investujeme do zvyšovania kvality priestorov, do ktorých sa roky neinvestovalo,“ uzavrela Rajčanová.

Pridaj komentár