Dátum: 22. októbra 2020 Autor: SITA Komentáre: 0
KORONAVÍRUS: Ochota dať sa zaočkovať proti koronavírusu na Slovensku klesá

Ochota dať sa zaočkovať proti koronavírusu na Slovensku klesá. V apríli by sa dalo zaočkovať 40,9 % respondentov a v septembri už iba 23,5 % respondentov. Ochota dať sa zaočkovať súvisí s pocitom ohrozenia z epidémie, s vierou v prirodzený pôvod vírusu a dôverou v niektoré inštitúcie. Tieto závery prináša septembrová vlna kontinuálneho prieskumu „Ako sa máte, Slovensko?“

Na otázku „Ak by dnes bola dostupná vakcína na nový koronavírus schválená Európskou úniou, dali by ste sa zaočkovať?“ odpovedalo v septembri kladne iba 23,5 % respondentov, zaočkovať by sa nenechalo 48,3 % respondentov a 28,2 % respondentov na otázku nevedelo odpovedať. V porovnaní s predchádzajúcimi výskumami v apríli a máji 2020 ochota dať sa zaočkovať postupne klesá z 40,9 % v apríli, na 25,9 % v máji až na 23,5 % v septembri.

Ochota dať sa zaočkovať podľa výsledkov prieskumu výrazne súvisí s pocitom ohrozenia epidémiou koronavírusu. Väčšina respondentov, ktorí sa cítia ohrození, by sa dala zaočkovať. O niečo viac sú ochotní dať sa zaočkovať najmladší a najstarší respondenti, vo veku 18 – 29 rokov je to 28,8 % a vo veku 60 a viac rokov 26,8 %.

V apríli, máji aj v septembri respondenti ako najvýznamnejší dôvod neočkovania sa uvádzali presvedčenie, že akákoľvek vakcína môže spôsobiť väčšie problémy ako koronavírus. Presvedčenie, že vakcína na koronavírus nedokáže pomôcť v septembri výraznejšie kleslo, zatiaľ čo miera nedôvery k farmaceutickým firmám zostáva stabilná. Najvýraznejšou zmenou, je však nárast podielu tých, podľa ktorých „koronavírus nie je taký škodlivý ako sa nám snažia nahovoriť.“ Táto skupina narástla z 8,9 % v apríli na 20,8 % v septembri. Pokles ochoty dať sa zaočkovať tak môže súvisieť s nárastom presvedčenia, že koronavírus nepredstavuje až také výrazné nebezpečenstvo.

Respondenti odpovedali aj na otázku, ako by sa zachovali v hypotetickej situácii, ak by im zamestnávateľ nariadil povinnosť dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, pričom by uhradil potrebné náklady. V takejto situácii by sa dalo zaočkovať 47,1 % respondentov (22,2 % by s tým nemalo problém a 24,9 % by síce s takýmto nariadením nesúhlasilo, ale zaočkovať by sa dali). Štvrtina respondentov (25,5 %) by sa nedala zaočkovať a radšej by zo zamestnania odišla a ďalších 27,4 % respondentov by takúto situáciu nevedelo posúdiť.

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci tohto roku. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania v marci, apríli, máji a septembri.

V apríli, máji aj v septembri respondenti ako najvýznamnejší dôvod neočkovania sa uvádzali presvedčenie, že akákoľvek vakcína môže spôsobiť väčšie problémy ako koronavírus.

Pridaj komentár