Site icon Časopis Metropola

Karloveskí dôchodcovia sa môžu stravovať už v piatich jedálňach

Karloveskí dôchodcovia sa môžu stravovať už v piatich jedálňach

Dôchodcovia z bratislavskej Karlovej Vsi sa môžu stravovať už v piatich jedálňach.

Ako informuje hovorca mestskej časti Branislav Heldes, seniori, ktorí majú nárok na príspevok na stravovanie od Karlovej Vsi, sa môžu stravovať už aj v jedálni v budove Karloveskej polikliniky. „Doplní tak doterajšie štyri prevádzky, a to školské jedálne v Gymnáziu Ladislava Sáru, Základnej školy na Karloveskej 61, Spojenej škole Sv. Františka na Karloveskej 32 a jedáleň v budove poisťovne na Karloveskej 6/C,“ uviedol.

Karlova Ves na základe rozhodnutia zastupiteľstva prispieva dôchodcom na obed od 0,33 eura až po 2,50 eur, v závislosti od výšky dôchodku. „Obedy v jedálňach, kde sa môžu stravovať dotovaní seniori, stoja od 2,76 eur po päť eur,“ poznamenal Heldes s tým, že napríklad dôchodca s najnižším dôchodkom sa môže v jedálni ZŠ Karloveská 61 naobedovať za 0,26 eura. Žiadateľ o dotovaný obed musí navštíviť oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu. Pracovník preverí jeho trvalý pobyt v Karlovej Vsi a prevezme od neho fotokópiu výmeru dôchodku.

Počas pracovných dní je zabezpečené stravovanie formou obeda v zmluvných jedálňach alebo výdajniach stravy. Oprávnený stravník má nárok na finančný príspevok na jedno jedlo denne. „Karlova Ves poskytuje stravovanie v jedálni ako podpornú sociálnu službu fyzickým osobám, ktoré sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku,“ uzavrel hovorca.

Exit mobile version