Dátum: 30. mája 2024 Autor: SITA Komentáre: 0
Je rozhodnuté, nová Univerzitná nemocnica sa bude stavať v Ružinove

Národná univerzitná nemocnica v Bratislave sa bude stavať v Ružinove a na Rázsochách sa postaví Národný ústav detských chorôb (NÚDCH). V stredu o tom rozhodla vláda na návrh ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej.

Tento návrh sa opiera o výsledky analýzy, ktorú si rezort zdravotníctva objednal u spoločnosti Amberg Engineering Slovakia. Rezort zdravotníctva je presvedčený o tom, že toto riešenie vytvorí predpoklad pre efektívny časový harmonogram výstavby Národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave v prospech pacientov i zdravotníkov. Má prispieť k zvýšeniu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti nielen v rámci Bratislavského samosprávneho kraja, ako aj v rámci celého Slovenska. Napriek tomu, že ide o toľko politikmi aj verejnosťou sledovaný návrh, ministerka ho neposunula do medzirezortného pripomienkového konania.

Podľa analýzy spoločnosti Amberg Engineering Slovakia je areál Nemocnice Ružinov v Bratislave dobre dostupný rôznymi druhmi mestskej hromadnej dopravy. Optimálnym riešením vzhľadom na územné regulácie sa javí rekonštrukcia a rozšírenie existujúcej nemocnice a súčasne výstavba novej budovy s maximálnym využitím projektovej dokumentácie Rázsochy. „Odporúča sa rekonštrukcia bloku D a jeho prispôsobenie na dlhodobú lôžkovú starostlivosť a dobudovanie novej nemocnice v priestore zimných štadiónov, ktorá bude s existujúcou nemocnicou prepojená mostom,“ uvádza sa v analýze. Tým sa umožní umiestnenie tejto časti nemocnice v samostatnej budove s priamym prístupom k vonkajšiemu prostrediu a zelenej ploche, a zároveň toto riešenie zabezpečí lepšiu kvalitu poskytovaných služieb a pohodlie pre pacientov a to všetko pri maximálne efektívnom využití verejných finančných prostriedkov.

„Odhadované celkové trvanie realizácie od prípravy projektovej dokumentácie na povolenia je maximálne 96 mesiacov. Výstavba novej nemocnice by mala byť dokončená do konca roku 2032, resp. 2031. Mala by mať 1015 lôžok,“ uvádza ministerstvo vo svojom návrhu. Jej súčasťou má byť aj vzdelávacie zázemie formou campusu tak, ako to bolo navrhnuté aj v lokalite Rázsochy.

„V predloženej koncepcii návrhu výstavby NÚDCH v lokalite Rázsochy sa využijú súčasné platné povolenia, ktoré umožnia realizovať výstavbu v kratšom časovom horizonte, ako aj existujúci medicínsky program detskej nemocnice,“ uvádza ministertvo zdravotníctva v prípade novej detskej nemocnice. Rozloha pozemku umožní vybudovanie zázemia pre rodičov počas hospitalizácie detského pacienta a skvalitnenie zdravotnej starostlivosti o detského pacienta. Pri adaptácii existujúceho konceptu NÚDCH do projektu Rásochy sa počíta s celkovým fondom 446 lôžok. Odhaduje sa, že celkové trvanie realizácie od prípravy projektovej dokumentácie na povolenia je maximálne 78 mesiacov. Detská nemocnica by mala byť ukončená do roku 2030, resp. do roku 2031.

V súvislosti s týmito zmenami musí ministerka zdravotníctva predložiť na rokovanie vlády ešte aktualizovaný návrh koncepcie rozvoja Národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave, pričom súčasťou tejto dokumentácie bude posúdenie tohto investičného zámeru z hľadiska pravidiel štátnej pomoci. Obdobnú dokumentáciu bude musieť pripraviť aj v prípade detskej nemocnice.

Pridaj komentár