Dátum: 15. decembra 2021 Autor: SITA Komentáre: 0
Investor Vydrice vyhlásil architektonickú súťaž na budúcu podobu Vodnej veže v Podhradí

Developer pripravoval súťaž v spolupráci s magistrátom Bratislavy, na revitalizácii pamiatky sa bude podieľať sumou 1,5 mil. eur.

Investor Vydrice vyhlásil architektonickú súťaž na budúcu podobu národnej kultúrnej pamiatky Vodná veža v bratislavskom Podhradí. Spoločnosť Vydrica Development pripravovala súťaž v spolupráci s magistrátom Bratislavy. Developer sa na revitalizácii pamiatky bude podieľať sumou 1,5 mil. eur. „Výsledkom súťaže má byť zmysluplné začlenenie areálu Vodnej veže do novej mestskej štruktúry a vytvorenie atraktívneho miesta so spoločensko-kultúrnou funkciou, ktorého súčasťou bude sprístupnené archeologické nálezisko,“ uvádza zástupca investora.

Zadanie a podmienky súťaže konzultovali s Metropolitným inštitútom Bratislavy, Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave, a tiež v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Bratislava a mestskou časťou Staré Mesto. „Hlavnou ideou revitalizácie je vznik verejného priestoru, ktorý bude dejiskom kultúrnych podujatí, s čím sa spája predpokladaný vznik nového pavilónu s funkciou kultúrneho a spoločenského centra,“ deklaruje developer. „Do súťaže sme cielene oslovili špičkové architektonické štúdiá zo Slovenska a Česka,“ vysvetlil člen dozornej rady Vydrica Development Juraj Rehák.

Súťažné návrhy posúdi odborná porota, v ktorej sú zástupcovia Metropolitného inštitútu Bratislavy, mestskej časti Bratislava – Staré mesto, architekti a urbanisti so skúsenosťami zo Slovenska aj zahraničia a experti z bratislavského krajského pamiatkového úradu a mestského ústavu ochrany pamiatok. Spolu s vyhlásením súťaže developer spustil webovú stránku sutaz.vydrica.com, kde sú zverejnené bližšie informácie o podmienkach súťaže, odbornej porote aj o stanovených lehotách.

Vodná veža je najstaršou stojacou pamiatkou v Bratislave, jej najstaršie časti sa datujú do 2. až 11. storočia nášho letopočtu. Nachádza sa na území pod Hradom, kde sa v súčasnosti realizuje projekt Vydrica. Investor už pri spustení projektu deklaroval záujem o zachovanie a revitalizáciu historických objektov v území, čo v októbri 2020 potvrdil podpísaním Memoranda o spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislavou. V dokumente sa zaviazal k participácii na obnove a rekonštrukcii Vodnej veže.

„Areál Vodnej veže bol v 80. rokoch minulého storočia obnovený do podoby archeologického náleziska s použitím metódy analytickej prezentácie. Prax však ukázala, že tento spôsob už nevyhovuje súčasným kritériám vnímania historického dedičstva. Hlavné mesto preto bude pri obnove areálu klásť dôraz okrem dodržania pamiatkových aspektov najmä na začlenenie areálu do života a na prezentáciu historických štruktúr formami vhodnými pre 21. storočie,“ poznamenal riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave Ivo Štassel.

Pridaj komentár