Dátum: 23. septembra 2021 Autor: SITA Komentáre: 0
Hlavné mesto začína so zberom kuchynského odpadu v Lamači

V roku 2022 ho postupne implementujú vo všetkých mestských častiach Bratislavy.

Bratislava v spolupráci so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) zavádza zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. „Projekt sa začína v mestskej časti Lamač v mesiacoch september a október 2021 a v roku 2022 ho postupne implementujeme vo všetkých mestských častiach Bratislavy,“ informovala hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová. Mestskí poslanci dnes schválili novelu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Bratislava má zo zákona o odpadoch povinnosť zabezpečiť triedenie bioodpadu najneskôr do roku 2023.

Cieľom zavedenia zberu kuchynského bioodpadu je znížiť, ideálne odstrániť tento odpad zo zmesového komunálneho odpadu, čím sa dosiahne najmä zníženie tvorby skleníkových plynov. „Triedením kuchynského bioodpadu znižujeme objem umelých hnojív na našich poliach a podporujeme rozvoj cirkulárnej ekonomiky,“ vysvetlila Rajčanová. Na jedného Bratislavčana pripadá ročne viac ako 120 kilogramov kuchynského bioodpadu. „Obyvatelia približne 90 domácností bytového domu by tak mohli za rok vytriediť také množstvo kuchynského bioodpadu, ktoré by postačovalo na obohatenie jedného hektára pôdy. Na takejto zelenej ploche môže vyrásť približne 40 až 70 ton mrkvy alebo 30 ton melónov,“ doplnila.

Obyvatelia rodinných domov budú kuchynský bioodpad doma triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10-litrovom kuchynskom košíku. „Po naplnení vrecko uzatvoria a umiestnia ho do 20-litrovej hnedej zbernej nádoby označenej nálepkou kuchynský biologicky rozložiteľný odpad,“ priblížila hovorkyňa. Obyvatelia bytových domov budú kuchynský bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10-litrovom kuchynskom košíku. „Po naplnení vrecko uzatvoria a vynesú ho do 120-litrovej alebo 240-litrovej hnedej zbernej nádoby (podľa počtu obyvateľov v bytovom dome), ktorá bude umiestnená v blízkosti bytového domu,“ dodala Rajčanová.

Všetky domácnosti mestskej časti Lamač dostanú bezplatne jeden 10-litrový odvetrávací kuchynský košík, certifikované kompostovateľné vrecká na 12 mesiacov v počte 150 kusov a informačný leták. Distribúcia balíčkov pre rodinné domy v Lamači začala v 38. týždni. Následne bude pokračovať distribúcia pre bytové domy. Všetky potrebné informácie k používaniu distribučných balíčkov sa obyvatelia dozvedia od vyškoleného personálu pri osobnom prevzatí. Zber kuchynského bioodpadu v Lamači bude od 11. októbra podľa harmonogramu. V úvodnej etape sa odvozy budú vykonávať raz týždenne.

Pridaj komentár