Dátum: 11. mája 2021 Autor: SITA Komentáre: 0
Hlavné mesto spúšťa digitalizáciu smetných nádob a efektívnejší zvoz odpadu

Skúšobné sledovanie dát bude realizované v niekoľkých etapách do apríla 2022.

Bratislava spúšťa digitalizáciu smetných nádob a efektívnejší zvoz odpadu. V tlačovej správe o tom informuje hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová. „Bratislava s mestskou spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začne v máji digitalizovať odpadové nádoby,“ uviedla. Na nádoby umiestnia RFID štítky a pasportizácia sprehľadní štruktúru vlastníkov a pripraví nádoby na zbieranie ďalších dát potrebných pre efektívnejšie nastavenie systému zberu odpadu. „Digitalizácia nádob bude doplnená testovaním automatického zaznamenávania výsypu nádob a monitorovaním naplnenia vybraných kontajnerov pre ich efektívnejší zvoz, ktorý predpokladá úspory v najazdených kilometroch aj vyprodukovaných emisiách,“ doplnila.

Skúšobné sledovanie dát bude realizované v niekoľkých etapách do apríla 2022. Projekt je výsledkom spolupráce s bratislavskou technologickou spoločnosťou Sensoneo. „Tá počas posledného aprílového týždňa nainštalovala svoje monitorovacie senzory do desiatich smetných košov umiestnených na najfrekventovanejších miestach centra mesta – v okolí Starej tržnice, Hurbanovho námestia, Klobučníckej ulice, Primaciálneho námestia, Šancovej ulice a pri Hlavnej stanici,“ vymenovala Rajčanová a dodala, že aktualizovanú informáciu o zaplnení jednotlivých košov budú nainštalované senzory zasielať každé dve hodiny. Pracovníkom mesta budú dáta prístupné prostredníctvom mobilnej aplikácie, čo znamená, že budú vedieť zasiahnuť hneď, ako to bude potrebné.

Jedným z prvých krokov v rámci projektu je inventarizácia a pasportizácia všetkých zberných nádob v správe spoločnosti OLO, čo predstavuje 85-tisíc nádob. „V polovici mája sa spustí prvá vlna ich označovania unikátnymi RFID štítkami, čím zabezpečíme ich trvácnu identifikáciu a technológia bude automaticky zaznamenávať všetky aktivity realizované v priebehu zvozu,“ vysvetlila hovorkyňa. Ako prvé budú pasportizovať nádoby v skladových priestoroch. „Následne sa pristúpi k označovaniu nádob v mestských častiach Rusovce, Čunovo a Jarovce. V ďalšej vlne pribudnú nádoby v individuálnej bytovej zástavbe, následne nádoby v bytovej zástavbe a ako posledné nádoby v mestskej časti Staré Mesto, ktorá je špecifická s ohľadom na zástavbu, hustotu aj prístup k nádobám,“ doplnila Rajčanová.

O etapách pasportizácie bude OLO priebežne informovať dotknuté mestské časti a ich obyvateľov. „Súbežne s pasportizáciou nainštalujú senzory do všetkých zberných nádob na sklo a polopodzemných kontajnerov pod správou spoločnosti OLO, čo predstavuje spolu 1 753 senzorov. Práve tento typ zberných nádob a táto komodita predstavuje najvyšší potenciál pre úspory v zvoze – ako v palive a kilometroch, tak aj v čase a emisiách,“ podotkla Rajčanová. Okrem sledovania priebežnej zaplnenosti a presnej evidencie produkcie odpadu v týchto kontajneroch budú údaje zo senzorov použité na optimalizáciu zvozu prostredníctvom automaticky vytvorených trás, ktoré budú zohľadňovať čo najkratšiu trasu a maximálne vyťaženie kapacity vozidla pri návrate do depa.

Ďalšou súčasťou projektu bude inštalácia sledovacieho zariadenia na všetky zvozové vozidlá, teda celkovo 92 áut. „Toto zariadenie automaticky zaznamenáva všetky úkony realizované v priebehu zvozu odpadu, identifikuje nádoby či vrecia oprávnené na zvoz a automaticky eviduje ich výsyp. Všetky údaje zozbierané počas prevádzky vozidiel sú následne prenášané do centrálneho riadiaceho systému, ktorý slúži na ich vyhodnotenie a pre vytvorenie optimálneho plánu zvozu,“ spresnila hovorkyňa a dodala, že po úspešnom ukončení pasportizácie príde k vyhodnocovaniu zozbieraných údajov, k návrhu nových efektívnejších procesov a voľbe technológií, ktoré umožnia OLO vytvoriť taký systém nakladania s odpadmi, ktorý obyvateľom prinesie kvalitnejšiu službu a čistejšie prostredie.

Pridaj komentár