Dátum: 23. marca 2023 Autor: SITA Komentáre: 0
Hlavné mesto bude mať novú príspevkovú organizáciu Bratislavské centrum služieb

Bratislava bude mať novú príspevkovú organizáciu Bratislavské centrum služieb (BSC). Rozhodli o tom mestskí poslanci na dnešnom zastupiteľstve. Úlohou novej organizácie bude odbremeniť jednotlivé mestské organizácie od agendy, ktorú musia vykonávať, avšak nemajú na ňu dostatočné kapacity, čas ani prostriedky. Po rozsiahlej štvorročnej participácii s obyvateľmi bratislavské zastupiteľstvo tiež zobralo na vedomie konečnú podobu urbanistickej štúdie Centrálnej rozvojovej osi Petržalky

BSC bude zabezpečovať postupne podporné činnosti v rámci ôsmich konkrétnych oblastí, ktoré sú nevyhnutné pre chod mestských organizácií – napríklad IT služby, verejné obstarávanie, právne činnosti, ekonomika a financie či personálne a mzdové služby. Cieľom je podľa mesta dosiahnuť profesionalizáciu týchto činností, vyššiu hodnotu za peniaze a úspory. Počas nasledujúcich rokov má ísť o úspory vo výške viac ako osem miliónov eur. Nábeh novej organizácie bude postupný, po testovaní a pilotnej fáze očakávajú plnú prevádzku v roku 2026.

Bratislavské zastupiteľstvo tiež zobralo na vedomie konečnú podobu urbanistickej štúdie Centrálnej rozvojovej osi Petržalky. Súčasný územný plán v riešenom území už roky umožňuje výstavbu. „Cieľom štúdie bolo pripraviť podklad pre novú reguláciu zástavby územia, podporiť prírodný charakter priestoru okolo Chorvátskeho ramena, rozvinúť potenciál územia, priniesť nové služby a verejné priestory s preferenciou hromadnej a cyklistickej dopravy,“ konštatuje magistrát. Štúdia nadväzuje na projekt predĺženia električkovej trate, ktorá bude viesť pozdĺž Chorvátskeho ramena a reaguje tiež na požiadavky obyvateľov, ktorí petíciou z roku 2013 žiadali odstránenie štvorprúdovej cesty, s ktorou počítal pôvodný územný plán.

Prípravu od začiatku realizovali so zapojením širokej verejnosti – súčasťou participácie boli dotazníky, tematické prechádzky, či prerokovávanie návrhov s petičnými výbormi. „Do pripomienkového konania sa zapojili stovky subjektov a mesto spracovalo viac ako tritisíc podnetov,“ priblížila samospráva. Čistopis štúdie navrhol vyšší podiel zelene v území – na 44 percentách, pričom navrhovaná zástavba má zaberať len sedem percent plochy. Ďalším krokom bude začatie obstarávania územnoplánovacích dokumentov, kde bude mať verejnosť opäť možnosť vyjadriť sa.

Pridaj komentár