Dátum: 11. júna 2024 Autor: Kristína Charvátová Komentáre: 0
Hasičská stanica na Radlinského sa dočká obnovy

Možno ste ani netušili, že medzi historickými domami na Radlinského ulici sa ukrýva budova, ktorá je taká potrebná. Hasičská stanica. Už zvonku však vidieť, že jej stav je naozaj žalostný. Ministerstvo vnútra SR preto plánuje komplexnú stavebno-technickú obnovu celej stanice.

História a aktuálny stav hasičskej stanice

Hasičská stanica bola na Radlinského ulici postavená na konci 19. storočia ako zbrojnica Prešporského dobrovoľného hasičského zboru. Vznikla na základe skutočnosti, že v minulosti boli v centre mesta prevažne drevené domy, ktoré boli náchylné na požiare. Už v tom čase bola stanica vybavená množstvom kvalitnej techniky a bez povšimnutia by nemala určite ostať ani architektúra. Od roku 2012 budovu spravuje Ministerstvo vnútra SR, ktoré dospelo k záveru, že stanica je zastaraná, má vážne statické poruchy a súčasnosti už nespĺňa nároky na prevádzku. Niektoré časti areálu sú dokonca v havarijnom stave.

Ako bude prebiehať rekonštrukcia?

Po zhodnotení aktuálneho stavu je zrejmé, že na rekonštrukciu je najvyšší čas. Počas tejto rekonštrukcie by mala byť odstránená vlhkosť a plesne, statické poruchy, neodborné zásahy do konštrukcií,vymeniť by sa mali aj inštalácie a sanitárne vybavenie či ústredné kúrenie. Zmeny sa dotknú aj elektroinštalácie, slaboprúdových rozvodov, domového rozhlasu, murárskych opráv a podlahy, okien, dverí a náteru zábradlí.

Po rekonštrukcii by budova a jej jednotlivé bloky mali byť bezbariérové a pohodlnejšie. K rekonštrukcii je potrebné aj stanovisko Krajského pamiatkového úradu, ktorý požaduje spracovanie návrhu umelecko-remeselnej obnovy uličnej a dvorovej fasády viacerých blokov (A, B a D), citlivý spôsob zatepľovania fasády bloku C (ideálne nezatepľovať) alebo realizovať výplne okenných a dverných otvorov v zmysle pôvodného tvaroslovia. Konečný výsledok by tak aj napriek modernizácii mal mať takú podobu, akú mali budovy pri ich výstavbe. Ministerstvo vnútra SR plánuje do rekonštrukcie investovať približne 5,63 milióna EUR. Na vypracovanie projektovej dokumentácie bola vyhlásená verejná súťaž. Lehota na predkladanie ponúk je do 27. júna 2024. Veríme teda, že hasičská stanica v najbližších rokoch prejde výrazným zlepšením ako pre hasičov, tak i pre občanov mesta.

Pridaj komentár