Dátum: 6. novembra 2020 Autor: Katarína Hanzelová Komentáre: 0
Gibon našiel nový domov

Šesť rokov mohli Bratislavčania obdivovať mladú samicu gibona zlatolíceho Lily, v priestoroch našej zoologickej záhrady.  V týchto dňoch sa udomácňuje vo svojom novom domove v Nórsku.

V novom domove na ňu čaká veľký ostrov so stromami a tiež samec, s ktorým vytvoria nový chovný pár. Samica musela byť pre účely transportu uspatá veterinárom a naložená do transportnej debny. Po zobudení a kontrole bola odovzdaná prepravnej spoločnosti spolu s krmivom a inštrukciami od chovateliek. Celý proces prebehol bez komplikácií.

Gibon – najmenší ľudoop

Gibony sú najmenšími ľudoopmi a patria medzi našich najbližších príbuzných. Sú veľmi inteligentné a aktívne, ich domovom sú koruny stromov v dažďových pralesoch. V prírode žijú v malej rodinnej skupine tvorenej z dospelého páru a mláďat. Páry sú si verné po celý život, ktorý môže byť dlhý až 50 rokov. V ZOO Bratislava je takýmto párom 19-ročný samec Oliver a 14-ročná samica Banny, ktorí doteraz splodili troch potomkov. Najstarším potomkom je samica Lily, ktorá sa narodila 30. júla 2014 a v tomto období sa u nej už začalo prejavovať dospievanie.

Zaujímavosťou u tohto druhu je výrazná pohlavná dvojtvarosť, tzv. pohlavný dimorfizmus, čo znamená, že dospelého samca a samicu možno od seba odlíšiť na základe vzhľadu, v tomto prípade sfarbenia srsti. Dospelý samec je celý čierny so žltými lícami, kým srsť samice je v dospelosti sfarbená na žlto a čierne sfarbenie nájdeme len na vrchu hlavy. Srsť mláďat je spočiatku žltá, aby bolo zabezpečené dobré maskovanie na tele matky, ktorej sa mláďatá po väčšinu času držia. Bez ohľadu na pohlavie sa sfarbenie u mladých gibonov zlatolícich mení zo žltého na čierne vo veku jedného až dvoch rokov. Kým samcom už čierne sfarbenie ostáva do konca života, samice zmenia farbu srsti ešte raz dožlta v období dospievania, teda medzi šiestym a ôsmym rokom života. V prírode už v tomto období mláďatá opúšťajú rodinnú skupinu a hľadajú si vlastných partnerov. V ľudskej starostlivosti musí byť tento princíp dodržaný, a preto aj mladá samica Lily musela opustiť ZOO Bratislava.

Gibon – najmenší ľudoop

Vo voľnej prírode sú gibony zlatolíce ohrozené predovšetkým stratou prirodzeného prostredia, čoho príčinou je najmä nelegálna ťažba dreva, urbanizácia a premena lesov na poľnohospodársku krajinu. Sú však tiež lovení na mäso či ako domáci maznáčikovia. Úspešné rozmnožovanie v zoologických záhradách je preto zásadné pre ochranu a zachovanie druhu aj pre ďalšie generácie.

Pridaj komentár