Site icon Časopis Metropola

Do vodného toku Vydrica v mestských lesoch sa vrátila vydra riečna

Do vodného toku Vydrica v mestských lesoch sa vrátila vydra riečna

Koncom minulého roka zistili pracovníci mestských lesov na jednom z rybníkov pobytové znaky vydry riečnej.

Do vodného toku Vydrica v Mestských lesoch v Bratislave (MLB) sa vrátila vydra riečna. Ako informuje pracovník environmentálnej výchovy MLB Michal Noga, koncom minulého roka zistili pracovníci mestských lesov na jednom z rybníkov pobytové znaky vydry riečnej. „Po dlhých rokoch sa tak vrátila do Vydrice, vodného toku, ktorý už viac ako 600 rokov nesie jej meno,“ uviedol Noga.

Ako poznamenal, vydra riečna je všeobecne známy živočích, ale len málokto ju mal možnosť pozorovať vo voľnej prírode. Na Slovensku bola v minulosti intenzívne prenasledovaná a z nížinných oblastí juhozápadného Slovenska, ako aj Malých Karpát takmer úplne vymizla. „V deväťdesiatych rokoch minulého storočia začala toto územie opätovne osídľovať, pribúdali údaje zo Záhoria, od Dunaja a zo Žitného ostrova,“ vysvetlil Noga. V MLB po vydre posledné roky intenzívne pátrali, avšak bez výsledku. „Všetko sa zmenilo posledné dni minulého roka. Podarilo sa nám objaviť jej pobytové znaky – zvyšky potravy a trus, ktorý má špecifický rybací pach,“ ozrejmil Noga.

Vydra riečna nie je jediný chránený živočích, ktorý osídľuje Vydricu. „Stretnúť tu môžeme bociana čierneho, trasochvosty horské, hniezdi tu tiež asi 15 párov kačíc divých,“ vymenoval Noga. Ako poznamenal, najvzácnejším živočíchom Vydrice je rak riavový, náš najmenší rak. „Je skutočne vzácny, celoslovenská populácia žije v niekoľkých potokoch v južnej časti Malých Karpát a Vydrica je jedným z nich,“ priblížil. Výskyt vydry aktuálne sledujú aj pomocou fotopascí. „Napriek tomu, že toto územie je významným rekreačným miestom a návštevnosť tu je veľmi vysoká v každom ročnom období, veríme, že vydra si tu nájde tiché a pokojné miesta a opäť sa stane trvalou súčasťou fauny mestských lesov,“ uzavrel Noga.


Exit mobile version