Dátum: 16. októbra 2023 Autor: SITA Komentáre: 0
Dnes vo večerných hodinách budú sčítavať ľudí bez domova

Dnes vo večerných hodinách budú v uliciach Bratislavy a nocľahárňach vykonávať celomestské sčítanie ľudí bez domova. Ako informoval hovorca hlavného mesta Peter Bubla, takéto sčítanie sa v hlavnom meste koná už po druhý raz s cieľom získať aktuálne dáta o počte ľudí v bytovej núdzi a ich životných podmienkach a potrebách. „Poznať štruktúru a príčiny bezdomovectva je pre hlavné mesto veľmi dôležité pri prijímaní opatrení, ktoré ľuďom bez domova umožnia návrat do bežného života,“ vysvetlil hovorca.

Hlavné mesto realizuje sčítanie v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny (IVPR), mimovládnymi organizáciami pracujúcimi s ľuďmi bez domova a niektorými mestskými časťami. Prvé sčítanie sa uskutočnilo v roku 2016. Zistené údaje je však podľa mesta potrebné aktualizovať a sledovať. Mesto sa zároveň zaviazalo robiť sčítania na pravidelnejšej báze každé tri roky v dokumente Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020 – 2030.

Sčítanie budú realizovať, podobne ako naposledy, v zariadeniach sociálnych služieb, nocľahárňach, nízkoprahových denných centrách, pobytových zariadeniach, ale aj priamo v teréne. Informácie o počte ľudí, ktorí nemajú svoj domov, poskytnú aj zariadenia dočasnej ústavnej starostlivosti. Sčítanie vykonávajú od 18. septembra do konca októbra. Mimovládne organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova, začali sčítavať koncom septembra na odľahlých miestach v teréne.

„Kľúčová časť sčítania prebieha v takzvaný sčítací večer, ku ktorému sa v rámci metodiky „point-in time“ zisťuje minimálny počet ľudí bez bývania, teda od ľudí prespávajúcich vonku až po ľudí v neadekvátnom resp. neistom bývaní,“ vysvetlil hovorca. V tento deň sa sčítava napríklad v útulkoch, nocľahárňach a vonku na ulici na rôznych trasách naprieč mestom. Do konca októbra bude prebiehať takzvané do-sčítanie v nocľahárňach a denných centrách, aby sa do sčítania dostali aj ľudia, ktorých sa počas jedného večera nepodarí zachytiť.

Okrem počtu a základných informácií o človeku (napr. vek a pohlavie) sa tam, kde je to možné a vhodné, vypĺňa aj krátky dotazník, aby získali podrobnejšie informácie o životných situáciách ľudí, ktorí nemajú svoj domov. „Anketári – zmiešané tímy sociálnych pracovníkov aj dobrovoľníkov budú prostredníctvom dotazníkov okrem iného zisťovať príčiny straty bývania, zloženie domácnosti, ekonomickú situáciu, či zdravotné problémy ľudí bez domova,“ vysvetľuje výskumníčka IVPR Darina Kválová.

Na dnešnom sčítacom večeri sa zúčastní vyše 50 pracovníkov mimovládnych organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova. Do sčítania sa zapája aj takmer 50 dobrovoľníkov. „Anketári budú ľahko rozpoznateľní, budú mať identifikačnú kartu a reflexnú ružovú vestu s nápisom „Ľudia bez domova sa rátajú“,“ priblížil magistrát. Okrem partnerov sa do prípravy a realizácie sčítania zapojili aj centrá pre deti a rodinu, mestské ubytovne a ubytovne mestských častí, nemocnice, útvary na výkon trestu odňatia slobody a ďalší.

Pridaj komentár