Dátum: 10. novembra 2020 Autor: Katarína Hanzelová Komentáre: 0
Developer Vydrice vyčlení takmer 1,5 milióna eur do obnovy Vodnej veže

Ekologické opatrenia, verejný priestor vo Vydrici pre všetkých obyvateľov mesta, zachovanie a sprístupnenie časti historických nálezov či vytvorenie rezervy pre integrovanú zastávku MHD. To sú hlavné body memoranda, ktoré podpísala spoločnosť VYDRICA DEVELOPMENT s Hlavným mestom SR Bratislava. Okrem toho developer vynaloží takmer 1 500 000 eur na revitalizáciu historicky významnej pamiatky Vodná veža a jej okolia, vďaka čomu vznikne nový kultúrny priestor.

„Projekt Vydrica od samého začiatku vnímame zodpovedne, ako náš spoločenský záväzok voči Bratislave a jej obyvateľom. Podpísanie memoranda s mestom Bratislava je pre nás potvrdením nášho záväzku, a zároveň vyslaním pozitívneho signálu Bratislavčanom o tom, že z Vydrice sa stane opäť živé miesto pre ľudí. Urobíme všetko pre to, aby sa to podarilo,“ hovorí Juraj Rehák, člen dozornej rady VYDRICA DEVELOPMENT. Dôležitosť územia Vydrice a zodpovedný prístup k lokalite, ktorá je súčasťou pamiatkovej rezervácie, deklarovalo pri podpise memoranda aj vedenie hlavného mesta. „Stavebná činnosť by mala predovšetkým rešpektovať hodnoty formujúce obraz Bratislavy, teda historické dominanty – Bratislavský hrad s podhradím a vedutu historického mesta, ako aj charakteristické prvky historickej panorámy mesta,“ uvádza sa na oficiálnej stránke Bratislavy. „Zachovávame historickú hodnotu Vydrice,“ dopĺňa na sociálnej sieti primátor Matúš Vallo.

Navrátenie mesta do historického stredu

Oživenie Vydrice sa opiera o urbanistickú koncepciu, ktorej základným momentom je spojenie v minulosti rozdeleného mesta a vrátenie historického jadra do svojho stredu pod Bratislavským hradom. Z toho vyplývajú priority v podobe revitalizácie Vodnej veže, zachovanie historickej stopy Vydrice a panorámy s výhľadmi na dominanty akými sú hrad či Dóm sv. Martina.

V projektovom pláne predstavuje Vodná veža centrum Vydrice a ústredný bod spoločensko-kultúrneho diania. „Sme radi, že okrem finančnej podpory môžeme prispieť k jej záchrane a využitiu v spolupráci s tímom Hlavného mesta Bratislava. Najstaršia stojaca kultúrna pamiatka v meste bude obnovená tak, aby novým obsahom doplnila existujúce kultúrne inštitúcie v centre mesta,“ hovorí Juraj Juritka, projektový manažér VYDRICA DEVELOPMENT. Dodáva, že súčasťou areálu Vodnej veže by malo byť aj sprístupnené archeologické nálezisko „Archepark“, parkový amfiteáter pre menšie kultúrne podujatia a pavilón s kultúrno-spoločenskou funkciou.  

Hlavným cieľom Vydrice je prinavrátiť Bratislave chýbajúcu kontinuitu.
Hlavným cieľom Vydrice je prinavrátiť Bratislave chýbajúcu kontinuitu.

Verejný priestor a dostatok zelene

Verejný priestor v bezprostrednom okolí Vodnej veže sa stane križovatkou budúceho vydrického korza – predĺženej pešej promenády z historického centra mesta. Spoločnosť VYDRICA DEVELOPMENT spolu s predstaviteľmi mesta v memorande deklarujú záujem, že vonkajšie priestory vo Vydrici budú prístupné verejnosti, ktorá tu nájde dostatok miesta pre oddych a spoločenské vyžitie. Developer kladie dôraz aj na to, aby nová mestská lokalita poskytovala dostatok zelených plôch a miest pre oddych. 

Zelené riešenia budúcej Vydrice zohľadňujú aktuálne klimatické opatrenia a udržateľnosť prostredia. Spolu s mestskými poslancami, ktorých prioritou je ekológia, developer prekonzultoval všetky svoje návrhy od zelených striech až po osadenie vzrastlých stromov v uliciach. Významnú časť konceptu tvoria sadovnícke úpravy. Jedným z najväčších zelených verejných priestorov bude Topologický park situovaný v západnej časti lokality. Kombinácia vzrastlých stromov, záhonov, okrasných tráv a nižších kríkov umožní návštevníkom oddych v tieni či na slnku s výhľadom do zelene. Výsadba je navrhovaná na základe druhovej vhodnosti do daného územia tak, aby bola atraktívna počas celého roka. V okolí Vodnej veže sa počíta s kombináciou zelených a spevnených plôch, v rámci uličného profilu Floriánskej ulice budú vysadené stromy, fasády budú lokálne oživené zelenými stenami a na strmších svahoch bude osadená pohľadová zeleň.

Zodpovedný a mestotvorný prístup k revitalizácii tejto lokality môže Bratislavu posunúť k novému nazeraniu na budovanie mesta a pozitívne ovplyvniť jej budúcu identitu.
Zodpovedný a mestotvorný prístup k revitalizácii tejto lokality môže Bratislavu posunúť k novému nazeraniu na budovanie mesta a pozitívne ovplyvniť jej budúcu identitu.

Zachovávanie DNA Bratislavy

História Vydrice si v projekte zaslúži osobitnú pozornosť. Ako hovorí developer  v urbanistickej štúdii, Vydrica je miestom, kde sa formovala DNA Bratislavy. Budúca Vydrica nadväzuje na túto historickú stopu a chce ju aj v novom projekte zvýrazniť a priblížiť verejnosti.

„Využijeme prvky historického naratívu v inovatívnom prevedení, čiže skôr než o osadzovanie klasických pamätných tabúľ pôjde o atraktívne prvky vo verejnom priestore, upozorňujúce na ikonické budovy, ktoré sa tu nachádzali, či významné osobnosti, ktoré vo Vydrici žili,“ hovorí Juraj Juritka. Špeciálna pozornosť je venovaná bratislavskému vynálezcovi Wolfgangovi Kempelenovi. Okrem obnovy fragmentov Kempelenovho vodovodu budú môcť návštevníci spoznať jeho vynálezy formou herno-edukačných prvkov, nachádzajúcich sa v parku. Herno-edukačné prvky budú interpretáciou vynálezov  tohto bratislavského génia. Vo Vydrici sa zachovajú a čiastočne sprístupnia aj unikátne ľadové jamy. História bude dýchať aj z fasád obytných domov, ktoré využijú stavebný materiál podobný tomu, aký sa historicky používal v Podhradí.

VYDRICA DEVELOPMENT zveril realizáciu projektu tímu skúsených domácich architektonických, urbanistických a krajinárskych ateliérov pod vedením štúdia Compass Architekti a s medzinárodnými poradcami v oblasti urbanizmu. Výsledný projekt dozrieval dlhú dobu, aby zohľadnil všetky potreby moderného, kvalitného a pocitovo príjemného miesta.

Viac na www.vydrica.com

Pridaj komentár