Dátum: 24. marca 2021 Autor: SITA Komentáre: 0
Cenové ponuky na vybudovanie električkovej trate do Petržalky predložilo osem uchádzačov

Podpis zmluvy s vybraným zhotoviteľom, ako aj začiatok výstavby je naplánovaný na september tohto roka.

Cenové ponuky na vybudovanie električkovej trate do bratislavskej Petržalky predložilo osem uchádzačov. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová. „Dnes sa ukončilo predkladanie cenových ponúk verejného obstarávania na vybudovanie Nosného systému MHD – električkovej trate v úseku Bosákova – Janíkov dvor, ktorá nadväzuje na prvú etapu električkovej trate Šafárikovo námestie – Bosákova. Ponuky predložilo osem uchádzačov,“ uviedla s tým, že predložené ponuky sa budú ďalej vyhodnocovať.

Po vyhodnotení ponúk, pred podpisom zmluvy s vysúťaženým zhotoviteľom, musí byť celá súťaž predložená na povinnú kontrolu riadiacemu orgánu, ktorým je Ministerstvo dopravy a výstavby SR a na Úrad pre verejné obstarávanie. „Podpis zmluvy s vybraným zhotoviteľom, ako aj začiatok výstavby je naplánovaný na september tohto roka a kompletná stavba by mala byť ukončená do konca roka 2023,“ skonštatovala hovorkyňa. Predpokladaná hodnota zákazky je 90 567 150 eur bez DPH a väčšina finančných prostriedkov bude mestu poskytnutá z fondov EÚ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené 20. októbra minulého roka.

Nosný systém MHD – električková trať v úseku Bosákova – Janíkov dvor nadväzuje na prvú časť električkovej trate Šafárikovo námestie – Bosákova. „Ide v súčasnosti o najväčší dopravný projekt mestskej hromadnej dopravy v našom meste, ktorý vo veľkej miere odľahčí dopravnú situáciu a plynule sa napojí na zrekonštruovanú električkovú trať na Starom moste, ktorá vedie ponad Dunaj,“ podotkla Rajčanová a dodala, že vďaka tomuto spojeniu bude verejnosť za pár minút komfortne a  bezpečne cestovať z historického centra mesta až na koniec najväčšej mestskej časti Petržalky. 

Trasa električky je situovaná v koridore pôvodne plánovanej stavby rýchlodráhy v dĺžke zhruba 4,2 kilometra a z väčšej časti je lemovaná koridorom zelene a cyklotrasou.  Súčasťou stavby je aj vybudovanie križovatiek s priečnymi komunikáciami, preložky technickej infraštruktúry a konštrukcií, a to najmä preložky inžinierskych sietí a úpravy koryta Chorvátskeho ramena.  „Plánovaná električková trať je aktuálne vyznačená v teréne drevenými kolíkmi s informačnými štítkami, ktoré zvýrazňujú benefity budúcej električky, akými je zelená trať, moderné zástavky so zazelenanými prístreškami, dopravné informácie, či miesta nových zastávok MHD,“ doplnila hovorkyňa.

„Zo strany hlavného mesta bola pri plánovaní venovaná mimoriadna pozornosť najmä tvorbe kvalitných bezpečných a bezbariérových verejných priestorov a nová električková radiála bude ich neoddeliteľnou súčasťou,“ vysvetlila hovorkyňa a dodala, že pre celú stavbu bol vypracovaný špeciálny Dizajnmanuál, ktorý rieši špecifický dizajn všetkých prvkov električkovej trate tak, aby sa vytvoril ucelený estetický a funkčný celok s charakteristickou farebnosťou. 

Pridaj komentár