Dátum: 2. apríla 2024 Autor: Kristína Charvátová Komentáre: 0
BVS zverejnila výsledky analýzy vzoriek vody

V rámci svetového dňa vody 22. marca 2024 mohli obyvatelia priniesť do laboratória BVS vodu z domácich studní, kde bola následne otestovaná jej tvrdosť a obsah dusičnanov. Výsledky sú prekvapivé.

Vodu z vodovodu BVS pravidelne testuje

Voda z verejného vodovodu je pravidelne testovaná priamo vodárňami a spĺňa všetky hygienické normy. Obyvatelia však mali v marci možnosť priniesť na test vrámci bezplatného testovania do Bratislavskej vodárenskej spoločnosti vzorky vody zo svojich domácich studní. Spolu sa testovalo až 721 vzoriek vody. Generálny riaditeľ BVS sa vyjadril, že kvalita vody v domácich studniach kolíše a ak ju chce niekto používať, mal by si nechať urobiť rozbor vody. Nielen na tvrdosť a dusičnany ale aj mikrobiologický rozbor či analýzu na prítomnosť pesticídov, ktoré ich laboratóriá tiež ponúkajú.

Každá piata vzorka bola nevyhovujúca

Zo všetkých vzoriek, ktoré do laboratória prišli, vykazovalo zvýšené hodnoty dusičnanov až 154 vzoriek. Vysoké hodnoty sa ukázali v 61 prípadoch. Čo sa týka tvrdosti vody, odporúčaný rozsah nesplnilo 159 vzoriek. Pri viacerých vzorkách sa tiež stalo, že pri nich boli súčasne prekročené hodnoty aj pre tvrdosť aj dusičnany.

Viac na BVS a.s.

Pridaj komentár