Dátum: 2. júna 2022 Autor: Michal Motúz Komentáre: 0
Bratislavský samosprávny kraj ide stavať nájomné byty pre učiteľov

Prestavbou dvoch budov v správe BSK vznikne 71 nájomných bytov, slúžiť majú najmä ako štartovacie byty pre učiteľov či zamestnancov v oblasti sociálnych služieb.

„V Bratislavskom kraji evidujeme najnižšiu dostupnosť bytov na Slovensku. Na území kraja sa priemerne ročne dokončuje 5 000 nových bytov, čo ale nepokrýva dopyt. Výstavba a obstarávanie obecných nájomných bytov má od roku 2010 klesajúcu tendenciu. Preto sme pristúpili k analýze budov vo vlastníctve župy. Zamerali sme sa na tie, ktoré nie sú využívané, prípadne neplnia svoj účel a sú vhodné pre ich transformáciu na nájomné bývanie. Išlo by o dostupnejšie štartovacie bývanie pre učiteľov škôl v pôsobnosti BSK, či rozšírenie kapacity cenovo dostupného ubytovania pre zamestnancov župných zariadení sociálnych služieb,“ ozrejmil Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Najvhodnejšími boli vyhodnotené budovy na Ivanskej ceste v bratislavskej Trnávke a na Úderníckej ulici v Petržalke.

Bratislavský samosprávny kraj ide stavať nájomné byty pre učiteľov
Ivanska Cesta / zdroj: bratislavskykraj.sk

Budova na Ivanskej ceste prešla výraznou rekonštrukciou a je čiastočne využívaná pre Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP). Preto by sa budova mohla po rekonštrukcii využívať pre ubytovanie zamestnancov v oblasti vzdelávania alebo sociálnej oblasti, prípadne pre iné verejnoprospešné funkcie. Rekonštrukciou budovy by vzniklo 58 bytových jednotiek s priemernou plochou bytu 50,7 m2 vrátane balkóna. V blízkosti nehnuteľnosti je výborná občianska vybavenosť hlavne prístup k HMD a nespornou výhodou budúceho bývania v areáli, sú aj zelené plochy, ktoré sa tam nachádzajú. V blízkosti budovy sú možnosti pre umiestnenie parkovania automobilov a výhodou sú aj existujúce exteriérové športoviská v areáli.

Bratislavský samosprávny kraj ide stavať nájomné byty pre učiteľov
Údernícka ulica / zdroj: bratislavskykraj.sk

Nehnuteľnosť na Úderníckej ulici v Petržalke ide o bývalú budovu stredného odborného učilišťa strojárskeho, ktorá je toho času nevyužívaná na svoj účel. Lokalitu úrad vytipoval na základe veľmi dobrej dostupnosti MHD ako aj existujúcej infraštruktúry, pešej dostupnosti železničnej stanice Petržalka, ako aj strategického bodu  integrovanej dopravy v budúcnosti. Zámerom BSK je vybudovať nový bytový dom s 13 bytovými jednotkami, s priemernou úžitkovou plochou bytu 51,1 m2.

Zámer budovania nájomných bytov už odsúhlasili župní poslanci. Samosprávny kraj tak môže pristúpiť k predprojektovej príprave, obstaraniu projektovej dokumentácie a zahájeniu relevantných legislatívnych krokov a postupov. Presné náklady budú vyčíslené v rámci vypracovanej projektovej dokumentácie. BSK plánuje využiť pre tento účel dotačný mechanizmus Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

Zdroj: bratislavskykraj.sk

Pridaj komentár