Dátum: 9. januára 2021 Autor: Katarína Hanzelová Komentáre: 0
Bratislavské mosty - Starý most

Rieka Dunaj je jedným zo symbolom nášho mesta. Vytvárala jeho históriu a je súčasťou našej prítomnosti. Rovnako dôležitú úlohu zohrávajú aj mosty, ktoré ju preklenujú.

V Bratislave máme šesť takýchto stavieb, Starý most, most Lafranconi, most SNP. Apollo, Prístavný most a most D4.  V našom novom serály sa budeme postupne venovať každému z nich. Priblížime si nielen ich dejiny, ale aj ich dnešnú modernizáciu a využitie.

Starý most

Starý most

Je najstarším mostom v Bratislave, ktorý dodnes slúži. Na mieste, kde stojí bol už v 15 storočí vybudovaný drevený most. Ten, ktorý poznáme dnes pochádza ešte z 19. storočia.

Jeho priamym predchodcom bol pontónový most  Karolíny Augusty, postavený v roku 1825. Vydržal až do roku 1891. Na jeho mieste vznikol na sklonku devätnásteho storočia, nový, pomenovaný po vtedajšej hlave mocnárstva, cisárovi Františkovi Jozefovi I. ktorý sa na jeho slávnostnom otvorení sám osobne zúčastnil.

Po rozpade monarchie a vzniku I. Československej republiky most premenovali na most M.R. Štefánika. Slúžil až do II. svetovej vojny. Počas nej bol zničený a obnovili ho vojská červenej armády, podľa ktorých aj meno, ktoré ho sprevádzalo dlhé desaťročia. Hoci sa vtedy predpokladalo, že ide len o dočasné riešenie, most slúžil verejnosti až do roku 2013. Zmenil sa však názov.  Premenovali sme ho na Starý most.

K jeho celkovej rekonštrukcii a obnove, došlo v predchádzajúcich rokoch. A ako vyzerá dnes, v celej svojej kráse, môžete vidieť na našich záberoch.

Pridaj komentár