Dátum: 4. mája 2023 Autor: SITA Komentáre: 0
Bratislavské domácnosti už môžu využívať ekologické a lacné teplo z ich odpadu

Energia z odpadu už vykuruje bratislavské domácnosti. Ako informovala hovorkyňa spoločnosti OLO – Odvoz a likvidácia odpadu Zuzana Balková, zariadenie na energetické využitie odpadu ZEVO prešlo po desaťročiach prevádzky zmenou, teda pripojením sa na systém centralizovaného zásobovania teplom (SCZT). Partnerstvo spoločností OLO a MH Teplárenský holding (MHTH) umožní využiť energiu z odpadu na zásobovanie Bratislavy teplom a teplou vodou. Umožní to projekt KVET – Kombinovaná výroba elektriny a tepla z odpadu.

Bratislavské domácnosti tak môžu využívať ekologické a lacné teplo z ich odpadu. „V čase klimatických zmien ide o obzvlášť dôležitý krok k udržateľnosti. Zároveň vzniknú nové príjmy, ktoré môže OLO investovať do ďalšieho rozvoja odpadového hospodárstva v Bratislave,“ poznamenala Balková. Odpadová energia nahrádza fosílne palivá a posilňuje nezávislosť hlavného mesta od zemného plynu, čím sa výrazne znižuje produkcia emisií CO2 pri výrobe tepla. Projekt zrealizovala mestská spoločnosť OLO za menej ako jeden rok od podpisu zmluvy s partnerom.

Spoločnosť OLO využila bezprostrednú blízkosť SCZT spoločnosti MHTH a pripojila k nej ZEVO. Vybudovaním nových komponentov a potrubia maximalizovala úžitok z tepla, ktoré vzniká pri nepretržitom energetickom zhodnocovaní odpadu. OLO má dnes potenciál dodať teplo pre ročnú spotrebu približne 10-tisíc domácností Bratislavy, po plánovanej modernizácií ZEVO sa tento potenciál zvýši približne na 35-tisíc domácností. Realizáciou projektu KVET je OLO zároveň schopné dodať do siete elektrickú energiu pre ročnú spotrebu približne 22-tisíc domácností oproti súčasným 20- tisíc.

„Odpad, ktorý obyvatelia Bratislavy ráno vyhodia, môžu večer využiť v podobe tepla alebo teplej vody vo svojej domácnosti. Okrem tepla vzniká v ZEVO aj elektrina. Po celý čas svojej prevádzky je energeticky samostatné – vyrobená elektrina sa spotrebuje v existujúcich zariadeniach ZEVO. Po realizácii projektu KVET dokáže ZEVO vyrobiť ešte viac energie, ktorú dodáva aj do energetickej siete Slovenska,” dodáva technický riaditeľ a člen predstavenstva OLO Andrej Rutkovský.

Napojenie na SCZT bolo z hľadiska pripravovanej modernizácie a ekologizácie ZEVO kľúčovým a nevyhnutným krokom. Tento projekt je aktuálne v projektovej fáze. „Spoločnosť OLO už úspešne prešla procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA),“ uviedla Balková s tým, že plánované ukončenie projektu je v roku 2027. Zabezpečenie dodávok tepla do SCZT predstavuje náhradu fosílnych palív – zemného plynu a výraznú úsporu emisií CO2.

Pridaj komentár