Dátum: 7. mája 2021 Autor: Michal Motúz Komentáre: 0
Bratislavská vodárenská spoločnosť ukončila rok 2020 so ziskom 3,6 mil. eur

BVS skončila aj napriek poklesu tržieb oproti plánu v súvislosti s pandémiou COVID-19 v zisku.

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) ukončila rok 2020 so ziskom 3,6 mil. eur pred zdanením. „Po viac ako trojmiliónovej strate v roku 2019 sa vodárne vrátili do ziskových čísel hlavne vďaka lepšiemu manažmentu, efektívnejšej prevádzke a pretendrovaniu nevýhodných zmlúv z minulosti, ale aj novým cenám vodného a stočného,“ uviedol hovorca spoločnosti Peter Podstupka a dodal, že efektívnejšie fungovanie BVS umožní v tomto aj v nasledujúcom roku zásadne zvýšiť investície do vodárenskej infraštruktúry, ktorá je v mimoriadne zlom stave.

Vzhľadom na zvýšené náklady a pokles príjmov v súvislosti s pandémiou COVID-19 navrhne BVS svojim akcionárom, aby si z tohtoročného zisku rozdelili dividendy v celkovej výške približne 1,2 milióna eur. „V roku 2020 sa prejavili zmeny, ktoré sme do BVS ako nový manažment priniesli. Vďaka novým súťažiam, ale aj efektívnejšiemu riadeniu opráv a investícií sme šetrili milióny eur, čo sa, samozrejme, prejavilo aj v zlepšení hospodárenia celej firmy,“ povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš. BVS skončila v minulom roku v zisku aj napriek poklesu tržieb oproti plánu, ktoré súviseli s pandémiou COVID-19 alebo nárastom nákladov na protipandemické opatrenia.

Pozitívny dopad na hospodárenie BVS mali aj nové ceny vodného a stočného, ktoré v roku 2020 schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. „Našim akcionárom aj verejnosti sme sľúbili, že nové ceny vodného a stočného sa prejavia v rýchlejších investíciách. V minulom roku sme preinvestovali približne sedem miliónov eur. V tomto roku to bude približne 29 miliónov a v roku 2022 by sme sa chceli dostať na hranicu 40 miliónov eur, pričom BVS by stále mala aj v nasledujúcich rokoch ostať v prevádzkovom zisku,“ zdôraznil Olajoš.

Medziročne sa BVS podarilo ušetriť napríklad viac ako 600-tisíc eur na energiách a oproti plánu BVS zaplatila o vyše milióna eur menej aj za strážnu službu, ktorú už pre BVS nevykonáva spoločnosť Bonul. „BVS v minulom roku nemusela štátu platiť ani poplatky za vypúšťanie vyčistenej vody do prírodných tokov, pretože sa jej vďaka spoľahlivému a účinnému čisteniu odpadových vôd podarilo splniť všetky environmentálne limity, ktoré štát stanovuje,“ vysvetlil Podstupka.

V roku 2020 BVS zrealizovala niekoľko významných investícií. Upravovala technológiu čistenia odpadových vôd na ČOV Šaštín, rekonštruovala kanalizáciu na ulici Dostojevského rad v Bratislave, začala rekonštrukciu dvoch vodojemov na Kamzíku v hlavnom meste a zmodernizovala vodojem Smolinské. „V tomto roku sa začne s realizáciou niekoľkých stavieb, na ktoré sa čaká už roky. Či už ide o rekonštrukciu kostrovej vodovodnej siete v Bratislave, kanalizácie v Pezinku – Grinave, výstavbu nového vodovodu v Radošovciach alebo vodojemu v Bratislave,“ uzavrel Olajoš.

Pridaj komentár