Dátum: 1. júla 2021 Autor: SITA Komentáre: 0
V Petržalke pribudnú oranžové nádoby na zber jedlých olejov

Ide o pilotný projekt Bratislavy, ktorý chcú neskôr rozšíriť do ďalších častí mesta.

V bratislavskej Petržalke pribudnú oranžové nádoby na zber jedlých olejov. Ide o pilotný projekt hlavného mesta, ktorý chcú neskôr rozšíriť aj do ďalších častí Bratislavy. „Pilotne zavádzame nový systém zberu na prvých uzavretých stojiskách v Petržalke,“ informuje magistrát na sociálnej sieti. V týchto dňoch distribuuje OLO – Odvoz a likvidácia odpadu do uzavretých stojísk 100 oranžových 120-litrových nádob, ktoré sú upravené na zber oleja. Ten je potrebné najprv zliať do plastovej fľaše.

V Petržalke pribudnú oranžové nádoby na zber jedlých olejov
Do not put used oil down the drain

Odvoz vyzbieraného oleja bude počas pilotného projektu realizovaný raz do mesiaca. Služba bude pre obyvateľov zdarma a po vyhodnotení pilotného projektu a optimalizácii budú do projektu zaradené ďalšie mestské časti. „Naším plánom je mať oranžové nádoby v celej Bratislave do roku 2023,“ uvádza hlavné mesto. Po vyzbieraní budú jedlé oleje a tuky ekologicky spracované a využité ako zložka pri výrobe biopalív. „V prvom rade tým pomáhame zamedziť znečisteniu zdrojov pitnej vody, povrchových a podzemných vôd. Použitý jedlý olej spôsobuje upchatie odtokových potrubí v domácnostiach a znemožňuje správny chod kanalizačnej siete a čistiarne odpadových vôd,“ vysvetľuje samospráva dôvod zberu jedlého oleja z domácností.

Do oranžových zberných nádob patria použité jedlé oleje a tuky z domácností, ktoré zostávajú ako odpad po príprave jedál. Na zber sú vhodné všetky typy rastlinných olejov aj živočíšnych tukov. „Oleje musia byť zbavené tuhých nečistôt (zvyškov jedál), preto je vhodné ich precediť cez sitko a zliať do dobre uzatvárateľnej plastovej fľaše,“ vysvetľuje mesto. Do zbernej nádoby je možné dať precedené oleje a tuky z akéhokoľvek jedla, napríklad oleje zo šalátov, z konzervovaných potravín, pevné tuky ako maslo a masť, ale aj olej z vyprážania a fritovania. Do zberných nádob nepatria mazivá, motorové a hydraulické oleje, olej v sklenených fľašiach, prázdne obaly od olejov a tukov, ani iné komunálne odpady.

Pridaj komentár