Dátum: 4. marca 2022 Autor: SITA Komentáre: 0
Slovnaft už tento víkend štartuje plánovanú údržbu

Ide o prvú časť plánovaných povinných odstávok v tomto roku, ktoré sa majú dotknúť spolu takmer polovice výrobných zariadení.

Spoločnosť Slovnaft v Bratislave najbližší víkend odštartuje plánovanú údržbu časti svojich výrobných zariadení. Ako informovalo komunikačné oddelenie spoločnosti, ide o prvú časť plánovaných povinných odstávok v tomto roku, ktoré sa majú dotknúť spolu takmer polovice výrobných zariadení. „Do povinnej údržby, opráv a modernizácie technológií investuje spoločnosť celkovo 52 miliónov eur, aby zvýšila bezpečnosť ich prevádzkovania a ekologické dopady výroby,“ oznámila spoločnosť.

Revízie výrobných zariadení sa uskutočnia v troch časových blokoch – na jar, v lete a na jeseň. Na vyčistení rafinérskych a petrochemických zariadení, ich kontrole a opravách sa budú podieľať domáci a zahraniční externí dodávatelia. Zásobovanie zákazníkov počas odstávok nebude ovplyvnené.

Jarná časť povinnej údržby sa začne už tento víkend a zúčastní sa na nej okrem zamestnancov Slovnaftu aj 1 100 externých špecialistov. V tejto fáze Slovnaft odstaví deväť výrobných jednotiek a nadväzných šesť bude v prestoji. „Odstavenie väčšiny z nich je naplánované na 5. marca, pričom všetky práce by mali byť ukončené a výrobné jednotky opätovne sprevádzkované v úvode apríla,“ ozrejmila spoločnosť. Jarné technologické zarážky sú prednostne zamerané na vyčistenie zariadení, čo následne znižuje energetickú náročnosť procesov spracovania ropy.

Rafinéria upozorňuje, že bezpečné odstavovanie a opätovný nábeh výrobných zariadení sú sprevádzané činnosťami, ktoré môžu okolití obyvatelia vnímať citlivo. Ide napríklad o spaľovanie materiálov na poľných horákoch, čo spôsobuje žiarenie, prípadne zvýšený hluk. Otváranie zariadení z dôvodu ich kontroly a čisteniu zas môže sprevádzať šírenie zápachu, pričom jeho intenzita pritom závisí aj od poveternostných podmienok. „Všetky práce a činnosti spoločnosť naplánovala tak, aby minimalizovala ich vplyv a dopady na obyvateľov v blízkosti rafinérie,“ uzavrela spoločnosť.


Pridaj komentár