Site icon Časopis Metropola

Pri križovatke Pajštúnska – Tupolevova bude stavenisko predĺženia električkovej trate do Petržalky

Pri križovatke Pajštúnska - Tupolevova bude stavenisko predĺženia električkovej trate do Petržalky

Magistrát upozorňuje, že celý úsek výstavby predĺženia električkovej trate sa považuje za stavenisko.

Pri križovatke Pajštúnska – Tupolevova v bratislavskej Petržalke bude stavenisko predĺženia električkovej trate do najväčšej mestskej časti. Ako informuje hlavné mesto na sociálnej sieti, v Petržalke realizujú prípravné práce na stavenisku predĺženia trate od zastávky Jungmannova po novú konečnú zastávku Janíkov dvor. „V blízkosti križovatky Pajštúnska – Tupolevova vybudoval zhotoviteľ základné zariadenie staveniska, ktoré bude na tomto mieste do ukončenia stavby,“ uvádza mesto s tým, že v kontajnerových bunkách vzniknú administratívne priestory, z ktorých bude zhotoviteľ riadiť celú stavbu.

Aktuálne v Petržalke realizujú schválené výruby stromov a náletových drevín v celom úseku od Janíkovho dvora až po Bosákovu. „Tieto dreviny nie je možné zachovať v pôvodnej polohe, nakoľko sa nachádzajú v priestore novej trate,“ vysvetľuje magistrát. Ako dodáva, v rámci stavby je nutné odstrániť aj niektoré dreviny mimo priestoru budúcich koľajníc a zastávok. „Tieto dreviny sa totiž nachádzajú v polohe, kde sa budú prestavovať križovatky, rozširovať komunikácie, budovať nové mostné objekty alebo umiestňovať a prekladať inžinierske siete,“ dodáva mesto. Odstránené dreviny mesto nahradí výsadbou 1 512 vzrastlých stromov, ale aj výsadbou nových kríkov, trvaliek, lúčnych porastov a trávnikov.

Pozrite si prelet celým úsekom, kde pribudne nová električková trať so siedmimi zastávkami.

Magistrát upozorňuje, že celý úsek výstavby predĺženia električkovej trate sa považuje za stavenisko. Nakoľko však ide o rozsiahlu líniovú stavbu stredom zastavaného a intenzívne využívaného územia, celý priestor staveniska nie je kompletne oplotený. „Počas prác na jednotlivých stavebných objektoch však bude zhotoviteľ priebežne umiestňovať značenie, bezpečnostné zábrany a obchádzkové trasy,“ konštatuje mesto. Stavebné činnosti sa postupne začnú na viacerých miestach v celom úseku súbežne. Podrobnejšie informácie sú zverejňované na webovej stránke petrzalskaelektricka.sk.

Bratislava spustila výstavbu predĺženia električkovej trate do Petržalky 18. novembra odovzdaním staveniska skupine dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Celková hodnota zákazky je 74 585 993,96 eura bez DPH, práce majú byť ukončené do konca roka 2023. Jednou z prvých aktivít je odstraňovanie stromov a náletových drevín z priestoru trasy novej trate a súvisiacich inžinierskych sietí. Projekt okrem novej električkovej trate v dĺžke 3,9 kilometra a siedmich zastávok zahŕňa aj rekonštrukciu 490 metrov existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybudovanie štyroch mostných objektov, deviatich križovatiek a šesť kilometrov segregovanej cyklotrasy pozdĺž trate.

Exit mobile version