Site icon Časopis Metropola

Počet zahraničných turistov v hlavnom meste stúpol za prvý kvartál o takmer 1000 percent

Počet zahraničných turistov v hlavnom meste stúpol za prvý kvartál o takmer 1000 percent

Dôvodom takého extrémneho medziročného nárastu je aj lockdown a tvrdé opatrenia, ktoré tu boli začiatkom minulého roka.

Bratislavská organizácia cestovného ruchu Bratislava Tourist Board (BTB) zaznamenala za prvý kvartál tohto roka nárast zahraničných turistov v porovnaní s vlaňajškom o takmer 1 000 percent. Ako informuje hovorca BTB Július Buday, dôvodom takého extrémneho medziročného nárastu je aj lockdown a tvrdé opatrenia, ktoré tu boli začiatkom minulého roka. Svetová organizácia OSN pre cestovný ruch (UNWTO) zverejnila správu, podľa ktorej zaznamenal medzinárodný cestovný ruch od januára do marca 2022 medziročný nárast o 182 percent, pričom destinácie na celom svete privítali odhadom 117 miliónov medzinárodných príchodov v porovnaní so 41 miliónmi v prvom štvrťroku 2021.

Údaje UNWTO ukazujú, že počas prvého štvrťroka 2022 Európa privítala takmer štvornásobok medzinárodných príchodov (nárast o 280 percent) v porovnaní s prvým štvrťrokom 2021, pričom výsledky boli spôsobené silným vnútroregionálnym dopytom. Medzinárodný cestovný ruch však stále, napriek rastu v porovnaní s vlaňajškom, zostáva o 61 percent pod úrovňou z predpandemického roka 2019. „Počet zahraničných turistov v Bratislave začal v tomto roku výrazne narastať až v apríli. Som preto presvedčený, že po lete budú štatistiky, ale hlavne reálna situácia v cestovnom ruchu ešte optimistickejšie,“ poznamenal predseda predstavenstva BTB Vladimír Grežo.

V rámci správy UNWTO zároveň zverejnili pohľad expertov na oživenie cestovného ruchu a ich odhad, keď sa zahraničný cestovný ruch dostane v ich krajine na predpandemickú úroveň z roka 2019. Väčšina zo zástupcov Európy (56 percent) si myslí, že to bude už v budúcom roku, 36 percent je opatrných a predpokladá, že to bude až v roku 2024 a neskôr. Osem percent respondentov uviedlo, že cestovný ruch v ich krajine predpandemickú úroveň už dosiahol, alebo očakávajú, že ju dosiahne už v tomto roku.

„Pridávam sa do skupiny konzervatívnejšieho odhadu. Myslím si, že počet zahraničných turistov z roka 2019 sa nám nepodarí do Bratislavy prilákať skôr ako v roku 2023. Treba však zároveň dodať, že sa budeme viac sústreďovať aj na typ turistov, akých k nám lákame, nielen ich kvantitu.“ dodáva Grežo. BTB spúšťa tento mesiac novú kampaň s cieľom osloviť ešte viac zahraničných návštevníkov. Tá bude nasadená v online priestore okolitých krajín a ďalších kľúčových trhov ako napríklad Nemecko či Taliansko.

Exit mobile version