Dátum: 25. mája 2023 Autor: SITA Komentáre: 0
Mesto znižuje interval odvozu triedeného vrecového odpadu z rodinných domov

Bratislava mení interval odvozu triedeného vrecového odpadu z rodinných domov na raz za 28 dní. Hlavné mesto na sociálnej sieti odôvodňuje zmenu z intervalu zvozu raz za dva týždne zvyšujúcimi sa nákladmi. Odvoz triedeného odpadu podľa neho neplatia domácnosti, ale organizácie zodpovednosti výrobcov. Od 6. septembra 2021 financuje odvoz triedeného odpadu dvakrát mesačne v Bratislave OZV Natur-Pack. „Pre zvyšujúce sa náklady už nebude možné pokračovať v pôvodnej frekvencii zberu, a preto sme nútení znížiť interval odvozu,“ uvádza magistrát.

Mesto zaviedlo vrecový zber papiera a plastu spolu s OLO – Odvoz a likvidácia odpadu od augusta 2020. Ten nahradil zber triedeného odpadu do zberných hniezd a mal priniesť efektívnejší systém triedeného odpadu. „Interval odvozu sme nastavili na dvakrát mesačne, a to nad rámec základných požiadaviek Zákona o odpadoch. Spoločne sme odvtedy vyzbierali viac ako 4 500 ton triedeného odpadu z rodinných domov,“ konštatuje magistrát s tým, že ak by druhý odvoz do mesiaca malo financovať mesto, znamenalo by to dodatočných niekoľko stotisíc eur ročne z jeho rozpočtu.

„Analýzou z roku 2022 sme zistili, že domácnosti produkujú menší objem triedeného odpadu, než na aký bol systém pôvodne nastavený. Z celkového počtu rozdaných modrých vriec sa využíva len 38 percent a v prípade žltých vriec len 43 percent,“ uvádza mesto s tým, že od zavedenia zálohovania nápojových obalov klesol celkový objem odpadov v žltých nádobách a vreciach takmer o polovicu. „Nový systém odvozu raz za 28 dní by preto mal byť postačujúci aj kapacitne. Týmto krokom súčasne znížime počet najazdených kilometrov o 60-tisíc ročne,“ dodáva samospráva.


Pridaj komentár