Site icon Časopis Metropola

Kvetná dolina v srdci Bratislavy. Poznáte ju?

Ružovú dolinu pozná každý Bratislavčan. Viete však, kde sa nachádza Kvetná dolina?

Možno vám názov Kvetná dolina nič nehovorí. Nemecký názov Blumenthal, čo v preklade znamená Kvetná dolina, už určite áno. Práve táto oblasť v okolí dnešného kostola Blumentál a Vazovovej ulice sa začiatkom 18. storočia začala nazývať Kvetná dolina.

História Kvetnej doliny

Dnešný názov Blumentál, ktorý sa obyvateľom Bratislavy spája najmä s kostolom Nanebovzatia Panny Márie, pochádza z nemeckého slova Blumenthal, teda Kvetinové údolie alebo Kvetná dolina. Tento názov sa spája s historickými súvislostiami a geografickými vlastnosťami tejto oblasti. V 18. storočí bola oblasť dnešného Blumentálu prevažne vidiecka a poľnohospodárska. Okolie bolo známe svojimi úrodnými poliami a záhradami, kde sa pestovali kvety a iné rastliny. Táto činnosť bola taká rozšírená a významná, že oblasť získala meno podľa svojho charakteristického rysu – „Blumenthal,“ teda údolie plné kvetov. Na otázku prečo sa udomácnil tento nemecký názov by odpoveďou mohol byť vtedajší nemecký vplyv, ktorý sa v Bratislave prejavoval nielen v kultúre a architektúre ale aj v názvoch lokalít. Samotnú Bratislavu poznáme tiež aj pod nemeckým názvom Pressburg.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie – Blumentál

Iniciatíva na výstavbu kostola vychádzala z potreby poskytovať bohoslužobné priestory pre rastúcu populáciu Blumentálu, ktorá sa v tom čase rozrastala v dôsledku urbanizácie a industrializácie Bratislavy. Tak sa začalo so stavbou kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorý určite prispel k tomu, že sa názov Blumentál zachoval až dodnes, keďže sa stále ľudovo nazýva Blumentál alebo Blumentálsky kostol. Tento kostol bol postavený v rokoch 1885 až 1888 a stal sa dominantou a duchovným centrom oblasti. Názov kostola upevnil pomenovanie celej štvrte a dodal mu náboženský a kultúrny význam. Dodnes je tento kostol jedným z najvýznamnejších symbolov Bratislavy. Jeho architektonická krása, historický význam a duchovná hodnota ho robia nezameniteľným miestom, ktoré si určite zaslúži pozornosť.

Rozvoj, industrializácia a súčasnosť Kvetnej doliny

V priebehu 19. a začiatkom 20. storočia prešiel Blumentál výraznou industrializáciou. Boli tu postavené továrne, dielne a množstvo obytných domov pre pracujúcich. Tento rozvoj bol podporený aj vybudovaním železničnej trate, ktorá spojila Bratislavu s ďalšími mestami a uľahčila prepravu tovaru a osôb. Počas medzivojnového obdobia a po druhej svetovej vojne Blumentál zažil ďalší rozmach. V tejto dobe tu boli vybudované nové obytné komplexy, školy, obchody a iné verejné inštitúcie. Mnoho starších budov bolo renovovaných alebo prestavaných, čím sa oblasť modernizovala a prispôsobovala potrebám modernej doby.

Dnes je Blumentál dynamickou a živou časťou Bratislavy, kde sa stretáva história s modernosťou. Oblasť je známa svojou architektúrou, kultúrnym životom a množstvom zelene. Blumentálsky kostol zostáva jedným z najdôležitejších symbolov tejto časti mesta. Okolie kostola je obľúbeným miestom pre prechádzky a oddych. Blumentál je príkladom toho, ako sa historické časti mesta môžu vyvíjať a meniť v priebehu storočí, pričom si zachovávajú svoju jedinečnú identitu a šarm. Je to miesto, kde sa stretávajú tradície s moderným životom, čím sa tu vytvára pestrá a zaujímavá komunita.

Exit mobile version