Site icon Časopis Metropola

Finančná správa odhalila reštauráciu, ktorá vydávala falošné pokladničné doklady

Finančná správa odhalila reštauráciu, ktorá vydávala falošné pokladničné doklady

Reštaurácia v jednej z bratislavských mestských častí vydávala zákazníkom falošné pokladničné doklady. Ako informuje hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Martina Rybanská, príslušníci finančnej správy si to overili formou skrytých kontrolných nákupov. „Podnik disponoval jednou registračnou pokladnicou, pričom pracovníci vydávali zákazníkom falošné doklady prevažne za úhradu v hotovosti,“ ozrejmila. Všetci podnikatelia pritom musia systém eKasa používať od 1. júla 2019.

Príslušníci finančnej správy preverovali informáciu od občana, ktorý upozornil na podozrivé vydávanie pokladničných dokladov v reštaurácii. „Formou skrytých kontrolných nákupov získali dva falošné pokladničné doklady. Tie boli podnetom k tomu, aby začali kontrolu online registračnej pokladnice (ORP) miestnym zisťovaním,“ uviedla Rybanská. Počas kontroly za prítomnosti obsluhy otestovali ORP. Z pokladnice vytlačili ďalšie štyri falošné pokladničné doklady. Tie vydávala ORP automaticky pri úhrade hotovosťou.

„Všetky získané a vytlačené falošné pokladničné doklady obsahovali rovnaký unikátny identifikátor dokladu, ktorý nebol pridelený serverom eKasa,“ priblížila Rybanská s tým, že ORP pozostávala z počítača a dvoch bločkových tlačiarní, pričom chránené dátové úložisko (CHDÚ) bolo pripojené len k jednej z nich. Falošné pokladničné doklady tlačili cez tlačiareň, ku ktorej nebolo pripojené CHDÚ. „Podnikateľ tak svojim zásahom vytvoril konštrukciu ORP, ktorá umožňovala tlač falošných pokladničných dokladov mimo certifikovanú časť ORP,“ dodala.

Finančná správa všetky zariadenia zabezpečila a budú predmetom technickej expertízy. Podnikateľovi hrozí okrem pokuty do výšky 10-tisíc eur aj trestné stíhanie.

Exit mobile version