Site icon Časopis Metropola

Developer predstavil víťazný návrh projektu Southbank pri južnom brehu Dunaja

Developer predstavil víťazný návrh projektu Southbank pri južnom brehu Dunaja

Spoločnosť Penta Real Estate predstavila víťazný návrh projektu s pracovným názvom Southbank, ktorý vyrastie pri južnom brehu Dunaja. Ako informuje developer v tlačovej správe, víťazom medzinárodnej architektonicko-urbanistickej súťaže, ktorú spoločnosť vyhlásila minulý rok, sa stali medzinárodné architektonické ateliéry Snøhetta a Studio Egret West v spolupráci s lokálnym ateliérom gro architekti. Do prvého kola súťaže sa prihlásilo celkovo 52 kolektívov z celého sveta.

Zdroj: Penta Real Estate

„Cieľom súťaže bolo nájsť budúce riešenie a architektonicko-urbanistickú koncepciu územia pri južnom brehu Dunaja, v lokalite medzi Starým mostom, Mostom Apollo a Prístavným mostom,“ priblížil investor. Pri výbere víťaza odborná porota posudzovala predovšetkým nosný koncept návrhu, komplexnosť spracovania, kvalitu urbanizmu a architektúry, ale aj prácu s verejným priestorom, s dôrazom na zeleň a prírodný kontext, v ktorom sa projekt nachádza. Ďalej to boli skúsenosti architektov s projektami podobnej urbanistickej mierky, ako aj udržateľnosť a uskutočniteľnosť návrhu.

Zdroj: Penta Real Estate

Víťazný návrh podľa poroty veľmi dobre pracuje s verejnými priestormi, ktoré doplnia ostatné verejné plochy definované v územnom pláne zóny. Ide napríklad o veľký centrálny park, či športovo-rekreačnú zónu pri Dunaji. „Návrh významným spôsobom pracuje s terénom a umožňuje vznik ďalších ťažiskových bodov územia vo forme takzvaných „bowls“. Tie majú každá rozdielnu funkciu a charakter,“ konštatuje investor. Architekti navrhli tiež „fázu 0“, ktorá by aktivovala územie ešte pred tým, ako začnú s výstavbou projektu. Nachádzať sa bude pod Mostom Apollo a slúžiť by mala ako verejný priestor pre organizáciu kultúrno-spoločenských akcií a pre komunitné stretávanie.

Zdroj: Penta Real Estate

Projekt prinesie do územia viac ako tisíc bytov a viac ako 85-tisíc metrov štvorcových prenajímateľnej plochy kancelárskych a obchodných priestorov. „Termín začiatku výstavby bude závisieť od povoľovacieho procesu a bude sa odvíjať od niekoľko rokov prebiehajúcej zmeny územného plánu, ktorú obstaráva Magistrát hlavného mesta Bratislava,“ priblížil investor. Po schválení zmeny územného plánu by výstavba mohla začať v priebehu 18 až 24 mesiacov. Projekt bude rozdelený do viacerých etáp a realizácia podobného rozsahu počíta s časovým harmonogramom približne na desať rokov.

Exit mobile version