Site icon Časopis Metropola

Súťaž výtvarných návrhov na hrob neznámeho vojaka má svojho víťaza

Súťaž výtvarných návrhov na hrob neznámeho vojaka má svojho víťaza

Budúce protokolárne miesto Hrob neznámeho vojaka by malo byť vyhotovené na základe návrhu z medzinárodnej výtvarnej súťaže.

21. marca 2022 odborná porota pod vedením významnej teoretičky umenia Ľuby Belohradskej, vybrala víťaza Mareka Kvetana, ktorý okrem odmeny 15-tisíc eur získa aj licenciu na dielo. Kvetánov pamätník má tvar kruhu – zhotovený môže byť z ocele alebo bronzu -, ktorý symbolizuje štít padajúci alebo opierajúci sa o zem. „Samotný tvar kruhu tu zastupuje aj symbol času a večnosti, čím odkazuje k pietnemu miestu pamätníka,“ vysvetlil autor. Teleso pamätníka je doplnené o motív večného ohňa.

Dielo by malo do priestoru medzi Propellerom a parkom na Vajanského nábreží pribudnúť už v septembri tohto roka.

„Ide o veľmi exponovaný priestor, kde už teraz existuje súbeh viacerých sochárskych diel. Navyše, do hry vstupuje aj ľudský faktor – keďže ide o obľúbené prídunajské korzo. Toto všetko museli súťažiaci navnímať a správne vyhodnotiť a Marek Kvetán bol v tomto najúspešnejší,“ zhodnotila vedúca poroty Ľ. Belohradská.

Víťazný návrh protokolárneho miesta Hrob neznámeho vojaka od autora Mareka Kvetana

Ocenila minimalistické riešenie, ktoré výrazne emocionálne spája symboliku obete a končiaceho života. „Ten kruh, ktorý istým spôsobom levituje v priestore, upozorňuje na vratkosť ľudskej existencie. A zároveň – kruh vždy symbolizuje nekonečný príbeh trvania, ale aj nekonečnosť ľudského života,“ zhrnula Ľ. Belohradská.

Druhé miesto získal návrh moravských sochárov Pavla Korbičku a Ondřeja Bělicu, tretie ocenené dielo – „zrkadlový kruh“ – je výsledkom spolupráce architektov Emanuela Zatlukaja a Branislava Lackoviča a sochára Jakub Trajtera.

Súťaž výtvarných návrhov vyhlásilo Staré Mesto v polovici januára 2022, odbornou garantkou bola vedúca kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia SNG Lucia Gregorová Stach.

Exit mobile version