Site icon Časopis Metropola

Staré mesto vyhlasuje súťaž návrhov na protokolárne miesto Hrob neznámeho vojaka

Staré mesto vyhlasuje súťaž návrhov na protokolárne miesto Hrob neznámeho vojaka

Plánovaná hodnota víťazného návrhu je 300-tisíc eur a predpokladá sa, že víťaz bude aj zhotoviteľom diela.

Bratislavské Staré Mesto vyhlasuje verejnú anonymnú výtvarnú súťaž návrhov na protokolárne miesto Hrob neznámeho vojaka, ktoré má vzniknúť na Rázusovom nábreží. Informoval o tom hovorca mestskej časti Matej Števove. „Do súťaže sa môže zapojiť fyzická alebo právnická osoba, jednotlivec alebo kolektív autorov,“ uviedol. Plánovaná hodnota víťazného návrhu umeleckého diela je 300-tisíc eur bez DPH, pričom sa predpokladá, že víťaz bude aj zhotoviteľom diela. „Na ceny a odmeny pre účastníkov súťaže je vyhradených 31-tisíc eur,“ dodal hovorca. Návrhy umeleckého diela je potrebné doručiť najneskôr 21. marca.

Spomedzi doručených výtvarných návrhov bude víťazný vyberať porota pod vedením teoretičky umenia Ľuby Belohradskej. Odbornou garantkou súťaže je Lucia Gregorová, vedúca kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia Slovenskej národnej galérie. „Každá európska metropola má pietne miesto na počesť padlým vojakom bojujúcim za slobodu svojho národa. Bratislava takúto poctu účastníkom našich vojensko-historických udalostí doposiaľ nezložila, a teraz sa to konečne zmení,“ poznamenala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová a dodala, že Rázusovo nábrežie je miestom so špecifickým genius loci tvorené promenádou, bezprostrednou blízkosťou Dunaja, funkcionalistickou stavbou Propelleru, priľahlým parčíkom a neďalekou sochou T. G. Masaryka.

V spolupráci s odborníkmi na súčasné umenie budú hľadať výtvarné riešenie nadčasového charakteru s vysokou estetickou hodnotou, ktoré bude dôstojným pietnym spomienkovým miestom určeným na uctenie si padlých vojakov. „Cieľom súťaže je nájsť kvalitné riešenie na vysokej výtvarnej úrovni, komunikujúce súčasným výtvarným jazykom a prinášajúce inovatívne ideové riešenie,“ vysvetlil Števove s tým, že rovnako dôležitý bude aj citlivý prístup zohľadňujúci špecifickosť určeného verejného priestoru. Kompletné súťažné podklady sú zverejnené vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a na webovej stránke Starého Mesta.

Exit mobile version