Site icon Časopis Metropola

Spoločnosť OLO začína s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad

Spoločnosť OLO začína s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad

Odvoz BRO z hnedých zberných nádob je realizovaný sezónne od 1. marca do 30. novembra.

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začína s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) zo záhrad od utorka 1. marca. Ako informovala manažérka externej komunikácie OLO Zuzana Balková, odvoz BRO z hnedých zberných nádob je realizovaný sezónne v zmysle všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy a ukončený bude 30. novembra.

Informáciu o odvoznom dni nájdu obyvatelia na nálepke umiestnenej na svojej hnedej zbernej nádobe, prípadne na webovej stránke OLO. Obyvatelia, ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu, môžu BRO celoročne odovzdať do zberných dvorov a na zberných miestach v meste. „V prípade, že ste nadobudli nehnuteľnosť alebo chcete požiadať o kompostér alebo nádobu na BRO, svoju žiadosť smerujte na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu hlavného mesta SR na Blagoevovej 9 v Bratislave,“ dodala Balková. Požiadavky za bytové domy vybavujú správcovia nehnuteľností.

Do nádob na BRO patrí odpad z údržby zelene – kvety, štiepky, piliny, tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad ovocia a zeleniny, burina. Naopak, nepatria sem odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, zvieracie exkrementy, vrecká vrátane BIO rozložiteľných vreciek ani iný odpad ako ten, na ktorý je nádoba určená. „Ak sa v nádobe nachádza odpad, ktorý do nej nepatrí, nádoba nemôže byť vyprázdnená,“ upozornila Balková s tým, že držiteľ odpadu je povinný na vlastné náklady tento odpad správne roztriediť. BRO je ďalej zhodnocovaný v kompostárni.

Exit mobile version