Site icon Časopis Metropola

Polícia SR: Prinášame desatoro motorkára

Polícia SR: Prinášame desatoro motorkára

Čo je pred začiatkom motorkárskej sezóny dôležité?

V prvom rade si dôkladne skontrolujte technický stav motocykla a funkčnosť bŕzd, najlepšie v odbornom servise. Po zimnej pauze jazdite opatrnejšie, aby ste si znovu osvojili potrebné návyky na bezpečnú jazdu. Základ je vedieť brzdiť, klopiť a správne a včas zareagovať na krízové situácie.

Desatoro motorkára

  1. Dodržujte maximálnu povolenú rýchlosť,
  2. Nejazdite na motocykli pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok,
  3. Nepreceňujte svoje schopnosti,
  4. Počítajte s chybami ostatných účastníkov cestnej premávky,
  5. Aj keď ste na hlavnej ceste, dbajte na zvýšenú opatrnosť pri prejazde križovatkami,
  6. Predchádzajte len v úsekoch, kde je to dovolené a najmä bezpečné,
  7. Nepredchádzajte iné vozidlá sprava a nekľučkujte medzi nimi,
  8. Počas jazdy používajte riadne upevnenú ochrannú prilbu a ochranný odev,
  9. Berte do úvahy kvalitu vozovky, jej fyzikálne parametre a jazdné vlastnosti motocykla,
  10. Buďte ohľaduplní voči ostatným účastníkom cestnej premávky.

Exit mobile version