Site icon Časopis Metropola

Zhruba pätina Slovákov má problémy s platením účtov za energie

Zhruba pätina Slovákov má problémy s platením účtov za energie

Ďalších 45 % percent ľudí tvrdí v prieskume agentúry Focus, že zvýšené účty za energie dosť pocítia a obávajú sa, že môžu mať problém s platením účtov.

Energetická kríza reprezentovaná hlavne zvyšovaním cien energie zasiahne naše rodinné rozpočty. Ako vyplýva z prieskumu verejnej mienky, ktorý koncom mája realizovala na vzorke 1 008 respondentov agentúra Focus, približne 19 % ľudí má v súčasnosti problém platiť účty za energie. Ďalších 45 % percent ľudí tvrdí, že zvýšené účty za energie dosť pocítia a obávajú sa, že môžu mať problém s platením účtov.

„Výsledky prieskumu nás prekvapili. Na jednej strane totiž 19 % respondentov už dnes priznáva problém s platením za energie a ďalších 45 % respondentov si myslí, že sa ich zvyšovanie cien energií významne dotkne. Ale druhej strane až 42 % opýtaných neplánuje v tejto kritickej situácii urobiť žiadne opatrenia na to, aby platili menej za účty na elektrinu a teplo,“ uviedla Kateřina Chajdiaková, koordinátorka Slovenskej klimatickej iniciatívy, ktorá si prieskum nechala vypracovať.

Ľudia sa stále skôr spoliehajú na finančné príspevky od štátu. Až 49 % respondentov totiž uvádza, že by mali ľudia dostať finančné príspevky na zníženie účtov za energie alebo pohonné hmoty. To, že až 49 % respondentov preferuje finančné kompenzácie pred efektívnym riešením problému formou podpory a využitia obnoviteľných zdrojov energií (36%) a úsporami energií (26%) podľa Slovenskej klimatickej iniciatívy ukazuje na vážnejší problém, ktorému čelíme.

„Sme pasívni a namiesto vlastnej iniciatívy sa často spoliehame na pomoc od štátu. Finančné príspevky na zníženie účtov za energie alebo pohonné hmoty pritom z dlhodobého hľadiska nič neriešia, skôr naopak – pomáhajú len a len udržiavať status quo a odďaľovať skutočné riešenia energetických problémov, ktorým čelíme,“ dodala riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť Katarína Nikodemová.

Výsledky prieskumu verejnej mienky nám podľa Slovenskej klimatickej iniciatívy jasne ukazujú, že do budúcnosti musíme výrazne zlepšiť základnú energetickú gramotnosť Slovákov. „Problém klimatickej, ale aj energetickej krízy vieme začať efektívne riešiť jedine za predpokladu, že preberieme zodpovednosť za svoje životné náklady a financie, dokážeme vyhodnotiť podstatu problémov a začneme realizovať skutočné systémové zmeny,“ konštatovala Chajdiaková.

Exit mobile version