Site icon Časopis Metropola

Zamestnávatelia majú najväčší záujem o absolventov STU

Zamestnávatelia majú najväčší záujem o absolventov STU

Druhé miesto obsadila Ekonomická univerzita v Bratislave, ktorá vlani stála na čele rebríčka.

Zamestnávatelia majú najväčší záujem o absolventov Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. V priemere štyri firmy si prezrú životopisy absolventov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním z tejto univerzity. Vyplýva to z rebríčka portálu Profesia.sk, ktorý sa zameriava výlučne na uplatnenie absolventov na trhu práce. Umiestnenie tak závisí od toho, koľko zamestnávateľov si v roku 2021 prehliadlo životopisy absolventov uverejnených na portáli. Údaje poskytol Marketing Manager spoločnosti Profesia Martin Menšík.

Druhé miesto obsadila Ekonomická univerzita v Bratislave, ktorá vlani stála na čele rebríčka. Životopisy jej absolventov získali tento rok skóre 3,6. Záujem zo strany zamestnávateľov pretrváva aj o absolventov Žilinskej univerzity v Žiline a Technickej univerzity v Košiciach, ktorých životopisy si priemerne prezrú zhruba traja zamestnávatelia. O absolventa Univerzity Komenského (UK) v Bratislave majú v priemere záujem 2,4 zamestnávateľov. V rebríčku si o tri priečky polepšila Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne. Naopak, o dve miesta klesla Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Rebríček ukázal, že najžiadanejších absolventov má naďalej Fakulta informatiky a informačných technológií v rámci STU. Ich životopis si v priemere pozrie takmer sedem firiem. Vrchné priečky obsadili aj ďalšie fakulty súvisiace s informatikou. Preferovaní sú totiž uchádzači, ktorí skončili Fakultu elektrotechniky a informatiky STU, absolventi Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Strojníckej fakulty na STU.

Najväčší záujem majú zamestnávatelia stále o absolventov študijného odboru informatika. Životopis uchádzača o zamestnanie s odborom informatika si totiž pozrie v priemere takmer päť zamestnávateľov. Žiadaní sú aj absolventi odboru stavebníctvo, keďže kandidátov s touto špecializáciou si prezrú približne traja zamestnávatelia. V prípade uchádzača – absolventa strojárstva si v priemere jeho životopis prečítajú takmer tri firmy. Vlani bol tento odbor piaty najžiadanejší, tento rok sa posunul na tretiu priečku. Zamestnávatelia prejavujú zvýšený záujem aj o životopisy absolventov odborov ekonomika a technika. Menšík poukázal na to, že skóre medziročne narástlo pri všetkých odboroch, čo môže znamenať, že zamestnávatelia majú väčší záujem nájsť si zamestnancov aj z radov absolventov.

Exit mobile version