Site icon Časopis Metropola

Viete kde hľadať pomoc?

Viete kde hľadať pomoc?

V poslednej dobe na nás občanov toho bolo naložené viac ako by sme vedeli sami spracovať. Nebojte sa požiadať o pomoc.

Vďaka Slovenskej komore psychológov a Linky detskej istoty máme pre vás veľmi prehľadný súhrn informácií, kde môžete hľadať pomoc.

Exit mobile version