Site icon Časopis Metropola

Viete ako budú označované parkovacie miesta v systéme PAAS?

Viete ako budú označované parkovacie miesta v systéme PAAS?

Pri zavádzaní systému regulovaného pakovania PAAS bolo dôležité, aby bolo pre rezidentov aj návštevníkov regulovaných zón jasné, kde a za akých pravidiel je možné zaparkovať. Pri regulovanej zóne platí, že parkovať bude možné len na vyznačených parkovacích miestach.

Ako to teda bude vyzerať v regulovaných zónach od 10.1.2022?

Po spustení regulácie 10. 1. 2022 bude v zónach napríklad nasledovné značenie:

Modré tabule s kódom zóny pre rezidentov RA1 (Krasňany), PE1 (Dvory 4), NM 1 (Tehelné pole), ktoré budú informovať o tom, kde môžu parkovať rezidenti s ich rezidentskou kartou (respektíve abonenti s abonentskou kartou).

Zelené tabule, ktoré informujú o čase spoplatnenia a hodinovú sadzbu pre nerezidentov, vrátane kódu úseku parkovania, ktorý zadáte do aplikácie v smartfóne alebo parkomatu a zaplatíte hodinové parkovné.


Exit mobile version