Site icon Časopis Metropola

V Ružinove začali s prístavbou základnej školy na Ostredkovej s podporou eurofondov

V Ružinove začali s prístavbou základnej školy na Ostredkovej s podporou eurofondov

Existujúca škola sa prístavbou nového pavilónu rozšíri o sedem tried, dve odborné učebne, tri kabinety, šatne a telocvičňu.

V bratislavskom Ružinove dnes začali s prístavbou základnej školy (ZŠ) na Ostredkovej s podporou eurofondov. Na tlačovej konferencii o tom informovali zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a mestskej časti Ružinov. Nový pavilón začne slúžiť deťom na budúci školský rok. Existujúca škola sa tak rozšíri o sedem tried, dve odborné učebne, tri kabinety a šatne. Súčasťou bude aj samostatná vrátnica a nová veľká telocvičňa s kapacitou 500 miest. Tento priestor bude slúžiť aj verejnosti, ale napríklad aj na rôzne športové a tanečné podujatia.

„Ide o ďalší z 26 projektov financovaných z európskych peňazí. Potreby na vzdelávanie sú v tejto časti obrovské a my sme prispeli malou troškou vďaka peniazom európskej únie,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba. Posledná ZŠ bola v Ružinove postavená pred 55 rokmi. Odvtedy však v tejto mestskej časti pribudlo množstvo nových obyvateľov. Kapacity ZŠ sa však nezvyšovali. „Preto aj Ružinov má, tak ako iné mestské časti, mestá a obce, veľký problém s hľadaním miest pre prvákov,“ vysvetlil kraj.

Na ZŠ Ostredková tento rok prijali 100 detí len zo spádovej oblasti Ostredkov. „Polovicu z nich by sme nedokázali prijať, keby nám BSK nepomohol a neposkytol dve triedy na susednej strednej škole. Preto je pre nás nevyhnutné dostavovať ZŠ a rozširovať kapacitu,“ skonštatoval starosta Ružinova Martin Chren s tým, že v minulosti to nebolo možné. „ZŠ na Ostredkovej je už druhou školou, kde sme začali vďaka európskym peniazom stavať,“ doplnil s tým, že nová škola bude disponovať rôznymi technológiami od tepelných čerpadiel, cez solárne panely až po vnútornú rekuperáciu vzduchu.

Keď sa škola otvorila, mala 25 kmeňových tried a odborné učebne a na smeny do nej chodili 800 žiakov. „Dnes v 21. storočí máme 37 tried a 913 žiakov a deti nechodia na smeny. Všetky odborné učebne, kabinety a ďalšie priestory sme už prerobili na triedy, aby sme mali deti kde vzdelávať,“ uviedla riaditeľka ZŠ Ostredková Erika Drgoňová. Podľa nej, aj keď demografická krivka opäť klesne a bude menej detí, môže tu vzniknúť priestor pre vytvorenie krúžkovej popoludňajšej činnosti, tréningy a mnohé ďalšie aktivity.

Exit mobile version