Site icon Časopis Metropola

V Petržalke parkuje po zavedení parkovacej politiky zhruba 31-tisíc vozidiel

Parkovacia politika

Starosta mestskej časti Ján Hrčka reagoval na otázky súvisiace s regulovaným parkovaním.

V bratislavskej Petržalke parkuje po zavedení parkovacej politiky zhruba 31-tisíc vozidiel. Na sociálnej sieti to uviedol starosta mestskej časti Ján Hrčka, ktorý zároveň odpovedá na niektoré otázky súvisiace s rezidentským parkovaním. „Pred zavedením parkovacej politiky tu parkovalo spravidla 33-tisíc áut, po zavedení (ale samozrejme počas pandémie) ich tu parkuje zhruba 31-tisíc, teda o 2-tisíc menej,“ uvádza starosta, ktorý tým reaguje na sťažnosti niektorých Petržalčanov o zhoršenom parkovaní. „Môžu byť miesta, kde nie sú, alebo je menej regulovaných miest, a tam sa presunula časť nerezidentov. Ale ten presun spôsobil aj to, že inde ostávajú dlhšie voľné miesta a v absolútnom čísle ich je určite viac, lebo počet áut sa preukázateľne znížil,“ doplnil Hrčka.

Starosta Petržalky zároveň pripomenul, že od 1. februára sa nastavujú pravidlá, ktoré by mali obmedziť počet áut na rezidenta a priniesť tak ďalšiu zmenu v parkovaní. „V Petržalke máme zhruba 26-tisíc parkovacích miest a zatiaľ je zaregulovaných iba niečo cez 17-tisíc, ešte stále nie je doregulovaných zhruba 9-tisíc parkovacích miest, preto sa ešte nemohli veci vyriešiť,“ vysvetlil starosta a dodal, že preskupenie áut má za následok, že v rozpore s predpismi stojí viac áut nerezidentov ako rezidentov, a tým pádom aj prípadné pokuty v ďaleko vyššej miere dostávajú spravidla nerezidenti. „Samozrejme, je naším cieľom postupne vytlačiť čo najviac áut z chodníkov, ale bude treba zmeniť aj návyky ľudí, ktorí nie sú ochotní parkovať ďalej ako 50 metrov od svojej brány,“ doplnil starosta.

Ján Hrčka reaguje tiež na otázku, týkajúcu sa vybudovania nových parkovacích miest. „Treba si uvedomiť, že ak sa postavia nové kapacity, tak za to ľudia budú musieť platiť a určite to nebude 39 eur ročne. A keďže ochota ľudí platiť za parkovacie miesta je nízka, tak aj budovanie parkovacích miest je nízke,“ vysvetľuje starosta a dodáva, že finančné možnosti samosprávy sú výrazne obmedzenejšie ako súkromnej sféry, preto si musí dobre rozmyslieť, kde verejné peniaze investuje a rozšíri kapacity. „A k tomu budeme opäť potrebovať nejaké relevantné údaje, ktoré podložia to, prečo sme niekde kapacity rozšírili a inde nie. A tieto dáta sa dajú získať až po tom, keď existuje nejaký systém a sú zaregulované takmer všetky legálne miesta a parkujú na nich len tí, čo tam parkovať majú,“ uzavrel.

Podľa novely všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní od 1. februára už rezidenti nebudú môcť využívať výhody bezplatného rezidenčného parkovania, ak majú viac ako dve vozidlá na jednu osobu a tri vozidlá na jeden byt. „Reguláciou počtu vozidiel mestská časť reaguje na vzájomnú kompatibilitu s celomestskou parkovacou politikou, ktorá by mala vstúpiť do platnosti v októbri tohto roka,“ uviedla v tlačovej správe hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Rezidentov čaká od februára aj zmena v počte návštevníckych hodín. „Rezident, ktorý má zaregistrované jedno vozidlo, bude mať nárok na 30 návštevníckych hodín za rok, rezident, ktorý má zaregistrované viac ako jedno vozidlo 0 hodín za rok a rezident, ktorý nemá žiadne vozidlo v systéme, bude mať k dispozícii 60 hodín na rok,“ doplnila. Zmeny v parkovacom systéme bude možné od februára vykonať prostredníctvom mobilnej aplikácie URBI – Parkovanie Petržalka alebo na webovej stránke www.parkovanievpetrzalke.sk.

Exit mobile version