Site icon Časopis Metropola

V Petržalke od júna spoplatnia parkovacie miesta pre ŤZP

V Petržalke od júna spoplatnia parkovacie miesta pre ŤZP

Petržalka sa od júna stane prvou mestskou časťou, ktorá zavedie daň za parkovanie pre ťažko zdravotne postihnuté osoby. Majitelia parkovacích miest však môžu získať aj zľavu.

Boj proti zneužívaniu parkovacích miest

Na to, že sa spoplatňovanie parkovacích miest v Bratislave už pomerne rozšírilo, sme si už akosi zvykli. No spoplatnenie parkovacích miest pre ťažko zdravotne postihnutých je novinka, ktorú od júna zavádzajú v Petržalke. Od júna by to ťažko zdravotne postihnutých malo ročne stáť 80 EUR. Aktuálne je v tejto mestskej časti vyhradených 1 122 parkovacích miest, ktoré sú vyhradené pre konkrétne evidenčné čísla áut ťažko zdravotne postihnutých občanov.

Poslanci sa však zhodli, že často prichádza k zneužívaniu týchto parkovacích miest. Stáva sa totiž, že ŤZP osoba požičiava toto vyhradené parkovacie miesto inej osobe alebo je toto miesto dlhodobo prázdne a ŤZP osoba parkuje niekde inde. Argumentom k zavedeniu dane za vyhradené miesto bol napríklad fakt, že už dnes si musia ŤZP ľudia zaplatiť za osadenie značenia a zriadenie parkovacieho miesta, čo sa pohybuje v rozmedzí od 25 do 150 EUR.

Daň za vyhradené miesto pre osobu s ŤZP

Poslanci teda schválili, že od júna tohto roka sa zavádza daň za vyhradené miesto pre osobu s ŤZP vo výške 0,02€/m2/deň. Ak však ŤZP osoba umožní v čase od 7:00 do 18.00 zaparkovať na vyhradenom mieste iným vodičom, môže získať zľavu 15 %. Daň sa tiež môže znížiť až o 50 %, a to pre daňovníkov, ktorí predložia rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla.

Exit mobile version