Site icon Časopis Metropola

V Materskej škole Kolískova v Karlovej Vsi pribudli zelené aj vodné prvky

V Materskej škole Kolískova v Karlovej Vsi pribudli zelené aj vodné prvky

Prototypové zelené riešenia sú realizované vďaka podpore z programu LIFE finančného nástroja Európskej únie.

V Materskej škole (MŠ) Kolískova v bratislavskej Karlovej Vsi pribudli v rámci rekonštrukcie nové zelené aj vodné prvky. Ako informuje mestská časť na sociálnej sieti, prototypové zelené riešenia sú realizované vďaka podpore z programu LIFE finančného nástroja EÚ na podporu životného prostredia v rámci projektu DELIVER – Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy. Množstvo zelene a jazierko v átriách zrekonštruovanej MŠ prinesie príjemnejšie prostredie, ale aj lepšiu mikroklímu. Učiteľky sa do škôlky budú sťahovať v lete, deti sa vrátia v septembri.

Zdroj foto: facebook.com/zuzana.hudekova

Unikátne riešenie vetrania pomocou rekuperácie vzduchu spočíva v nasávaní čistého vzduchu z vnútorných átrií s vysadenou zeleňou. „Teplota vo vnútorných átriách nedosahuje ani v lete takú vysokú teplotu ako okolitý terén, a to vďaka zatieneniu stenami objektu,“ vysvetľuje mestská časť s tým, že prehrievaniu tried bude predchádzať vysadená zeleň a vodný prvok v podobe dvoch jazierok. „Tie sa budú napĺňať zachytenou zrážkovou vodou z podzemnej zádržnej nádrže s objemom 25 metrov kubických,“ dodáva samospráva. Dažďovú vodu zo strechy uchovajú v nádrži, odkiaľ ju čerpadlom distribuujú na sanitárne účely pre potreby splachovania. Bude slúžiť tiež na zavlažovanie vysadenej zelene v átriách.

Do jazierok budú preventívne aplikovať larvicid BTI proti larvám komárom „Látka nie je škodlivá pre ostatné organizmy ani pre zdravie človeka,“ približuje samospráva, s tým, že komáre pomôžu účinne eliminovať aj ich prirodzení predátori, napríklad netopiere a dážďovníky. „Jeden netopier dokáže za noc nazbierať až 5-tisíc kusov drobného hmyzu a jeden pár dážďovníkov uloví za deň až 20-tisíc komárov,“ dodáva mestská časť s tým, že preto sú na fasáde škôlky umiestnené nenápadné hniezdne búdky. Prehrievaniu plášťa budovy z vonkajšej strany okrem zateplenia zabráni efektívne vonkajšie tienenie. Tvoria ho tri vegetačné steny z nerezovej lankovej siete s popínavými a ovíjavými rastlinami.

Exit mobile version