Site icon Časopis Metropola

V Bratislavskom samosprávnom kraji osadili unikátne dopravné značenie

V Bratislavskom samosprávnom kraji osadili unikátne dopravné značenie

V Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) osadili unikátne dopravné značenie – zelenú šípku. Ako informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman, správca ciest II. a III. triedy umiestnil novú dopravnú značku na dvoch križovatkách, v Slovenskom Grobe a v Chorvátskom Grobe, časť Čierna Voda. Značka umožňuje vodičovi po zastavení pred križovatkou odbočiť vpravo aj vtedy, ak svieti signál červenej farby. Vodič smie odbočiť doprava len z pravého pruhu a nesmie pri prejazde križovatkou obmedziť ani ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere.

Foto: BSK

Správa ciest BSK umiestnila dočasnú cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke ciest III/1082 a III/1083 v Slovenskom Grobe za účelom zlepšenia dopravnej situácie po sprevádzkovaní prepojenia diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 pri Chorvátskom Grobe. „Práve súčasťou signalizačného zariadenia je aj novinka – dopravná značka zelená šípka,“ priblížila Forman s tým, že je jedinou takouto značkou nielen v rámci Bratislavského kraja, ale na Slovensku vôbec.

„Takéto dopravné značenie sa nám osvedčilo, nakoľko sa zvýšila priepustnosť dopravy. Máme aj pozitívnu spätnú väzbu od vodičov, dotknutých obcí, ale i Policajného zboru,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba. Správca župných komunikácií bude takéto trvalé dopravné značenie aplikovať aj na ďalších križovatkách v kraji.

Exit mobile version