Site icon Časopis Metropola

Súťaže na jednosmerné aj obojsmerné električky pre Bratislavu vyhrala Škoda Transportation

Súťaže na jednosmerné aj obojsmerné električky pre Bratislavu vyhrala Škoda Transportation

Dopravný podnik Bratislava v piatok 3. decembra 2021 vyhodnotil súťaže na dodávateľa.

Dopravný podnik Bratislava (DPB) vyhodnotil súťaže na dodávateľa nových jednosmerných a obojsmerných električiek. Víťazom je spoločnosť Škoda Transportation. Informoval o tom hovorca DPB Martin Chlebovec. O dodávku jednosmerných električiek prejavili záujem traja uchádzači, pričom po celkovom posúdení ponúk z hľadiska ceny a splnenia technických požiadaviek na vozidlá sa úspešným uchádzačom stala spoločnosť Škoda Transportation s celkovou cenou za predmet zákazky vo výške 71,7 mil. eur. Úspešný uchádzač predložil ponuku na električku značky 29T3. Do súťaže sa s ponukami zapojili aj spoločnosti STADLER POLSKA SP. Z O. O. a Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spolka Akcyjna.

Výsledná cena je omnoho priaznivejšia ako predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bola stanovená vo výške viac ako 89 miliónov eur bez DPH, pričom nákup električiek bude financovaný z fondov EÚ, na poskytnutie ktorých DPB 12. augusta uzatvoril s Ministerstvom dopravy a výstavby SR zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Na dodávku obojsmerných vozidiel boli predložené dve ponuky a po ich komplexnom vyhodnotení sa úspešným uchádzačom stala skupina dodávateľov Škoda Transportation a Škoda Transtech Oy s celkovou cenou za predmet zákazky vo výške 26,488 mil. eur. Úspešný uchádzač predložil ponuku na električku zn. 30T3. Do súťaže sa zapojila aj spoločnosť Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spolka Akcyjna.

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená vo výške takmer 27 miliónov eur bez DPH. Nákup električiek bude financovaný buď z dotačných finančných prostriedkov od hlavného mesta Bratislavy ako jediného akcionára, prípadne z vlastných zdrojov DPB, alebo prostredníctvom finančných prostriedkov z fondov EÚ.

Exit mobile version