Site icon Časopis Metropola

Štátna spoločnosť MH TH zavádza deklarovaním najnižšej ceny za teplo, tvrdí skupina Engie

Štátna spoločnosť MH TH zavádza deklarovaním najnižšej ceny za teplo, tvrdí skupina Engie

Úspory za teplo prezentované starostami Starého Mesta a Ružinova v prípade zazmluvnenia MH TH nie sú podľa Engie reálne.

Energetická skupina Engie tvrdí, že štátna spoločnosť MH Teplárenský holding (MH TH) zavádza v súvislosti s cenami za teplo v bratislavských mestských častiach. Štátna spoločnosť vyhlásila, že v prípade, ak sa stane dodávateľom tepla v Starom Meste a v Ružinove, obyvatelia ušetria ročne viac ako sto eur. Podľa Engie, MH TH síce deklaruje súčasné nižšie ceny za teplo, avšak nepovedala celú pravdu o zvýšených nákladoch pre všetkých súčasných koncových odberateľov aj v iných bratislavských mestských častiach v prípade, keby získali do prevádzky sekundárne rozvody tepla v Starom Meste a v Ružinove.

Prepočty prezentované obyvateľom Starého mesta starostkou Zuzanou Aufrichtovou a obyvateľom Ružinova starostom Martinom Chrenom, ktoré majú priniesť úsporu, sú podľa Engie počítané na základe zavádzajúcej ponuky od MH TH a nie sú reálne. Chren deklaroval pre obyvateľov Ružinova ročnú úsporu tepla v prípade dodávky od MH TH vo výške 120 eur, starostka Starého Mesta hovorí o ročnej úspore až 200 eur. Podľa Engie, vo vyjadreniach obhajcov priameho zazmluvnenia bez transparentnej súťaže už zaznelo mnoho odborných a faktických nepresností.

Engie upozorňuje, že MH TH nie je jediným výrobcom, ktorý dodáva teplo v Bratislave, ale na väčšine dodávky tepla pre Ružinov a Staré Mesto sa podieľajú spoločnosti Veolia, Slovnaft, OLO a skupina Engie. „MH TH teda tiež nakupuje teplo od rôznych externých spoločností,“ konštatuje spoločnosť s tým, že z dodaného množstva tepla od MH TH pre Ružinov predstavuje ich vlastná výroba len približne 20 percent. „To je porovnateľný podiel, ako pre Ružinov vyrába Prvá ružinovská spoločnosť, člen skupiny Engie,“ doplnila s tým, že za obdobie trvania zmluvy v Ružinove Engie do tepelného hospodárstva preinvestovala viac ako 9 mil. eur.

V Starom Meste spoločnosť Termming, rovnako člen skupiny Engie, vyrába teplo na úrovni 53 percent zo svojho predaja. „Čiže nie je priekupník, ale výrobca pre koncových odberateľov,“ konštatuje Engie. Ako dodáva, sama je globálnou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti energetiky s ročným obratom 57,9 miliárd eur (2021). „Na Slovensku pôsobíme dlhodobo a na rozdiel od štátnej MH TH (známejšej ako BAT) sme za ten čas nečelili žiadnym kauzám či podozreniam z nehospodárneho nakladania s majetkom,“ doplnila Engie.

Engie sa obáva, že z predvolebnej Bratislavy vznikne precedens a odstraňovanie konkurentov na teplárenskom trhu v prospech štátnej spoločnosti MH TH sa rozšíri aj do ďalších slovenských miest. „Máme za to, že k tomu, čo sa aktuálne deje, by mali dať svoje stanovisko aj relevantné orgány. Preto sme o preskúmanie tohto postupu požiadali NKÚ (Najvyšší kontrolný úrad), ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) a PMÚ (Protimonopolný úrad),” uzatvára riaditeľ ENGIE Services Roman Doupovec.

Exit mobile version