Site icon Časopis Metropola

Starosta Lamača ako poverený zástupca ZMOS pripravil jednotný postup pre podporu Ukrajine

Starosta Lamača ako poverený zástupca ZMOS pripravil jednotný postup pre podporu Ukrajine

Logistický model Komunal je postup pokiaľ ide o zber, balenie, označovanie, sústreďovanie a dopravu pomoci priamo jej prijímateľom.

Starosta bratislavského Lamača Lukáš Baňacký pripravil ako poverený zástupca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) jednotný postup pre podporu Ukrajine. Informovala o tom Marína Gorghetto z referátu komunikácie miestneho úradu mestskej časti. „Na Slovensku sa zdvihla vlna solidarity so susednou Ukrajinou. Všetci chcú pomáhať, no masívne cestovanie k východnej hranici situáciu komplikuje,“ vysvetlila. Aj preto pripravil poverený zástupca ZMOS pre civilné núdzové plánovanie a lamačský starosta Lukáš Baňacký jednotný logistický postup, podľa ktorého bude fungovať zásobovanie a podpora v rámci územia Slovenska a materiálna pomoc smerom do vojnou postihnutých oblastí.

Logistický model Komunal je premyslený logistický postup pokiaľ ide o zber, balenie, označovanie, sústreďovanie a dopravu pomoci priamo jej prijímateľom. Zapojením sa do tohto modelu majú ľudia istotu, že ich pomoc bude adresná, účelná a efektívna. „V situácii, ako je táto, musíme mať premyslený a dobre zorganizovaný logistický model pomoci, v rámci ktorého budú presne určené jednotlivé procesy a kompetencie. Tento model musí byť realizovateľný aj v prípade zhoršenia bezpečnostnej situácie v cieľových destináciách. ZMOS v spolupráci s Veľvyslanectvom Ukrajiny v SR a s väčšinou samospráv, cirkvami a charitou spúšťa určené podporné moduly, v rámci ktorých vstupuje do činnosti aj Modul 3, a to je práve materiálna pomoc pre vojnou postihnuté oblasti,“ vysvetlil Baňacký.

V mestskej časti Bratislava – Lamač bude kontaktným miestom pre materiálnu pomoc Centrum sociálnych služieb Lamač v budove zdravotného strediska na Malokarpatskom námestí. „Z tohto miesta bude všetka materiálna pomoc presunutá do okresného logistického centra, kde bude pripravená na expedíciu a v čo najkratšom čase vyslaná na Ukrajinu,“ poznamenala Gorghetto. Toto kontaktné miesto bude v prevádzke od pondelka do piatka od 10:00 do 18:00 a mestská časť bude na svojich webových stránkach priebežne uverejňovať aktuálne potrebné druhy materiálnej pomoci.

Exit mobile version