Site icon Časopis Metropola

Spoločnosť OLO zapája do zberu kuchynského bioodpadu ďalšie tri mestské časti

Spoločnosť OLO zapája do zberu kuchynského bioodpadu ďalšie tri mestské časti

Do konca septembra budú súčasťou zberu aj mestské časti Nové Mesto, Rača a Staré Mesto.

Bratislava a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) pokračujú v zavádzaní zberu kuchynského bioodpadu (KBO). Ako informuje manažérka externej komunikácie OLO Zuzana Balková, do konca septembra budú súčasťou zberu aj mestské časti Nové Mesto, Rača a Staré Mesto. V ostatných mestských častiach budú pokračovať s distribúciou balíčkov na triedenie do konca roka.

Do systému zberu je aktuálne zapojených sedem mestských častí, v ktorých bratislavské domácnosti vytriedili už 765 ton KBO. „Výsledky prvej analýzy v Lamači ukazujú, že väčšina obyvateľov triedi KBO správne,“ priblížila Balková. Projekt zberu KBO sa začal minulý rok v Lamači. V tomto roku do neho zatiaľ zapojili Záhorskú Bystricu, Karlovu Ves, Dúbravku, Devínsku Novú Ves, Devín a Petržalku. Adresná distribúcia balíčkov na triedenie KBO prebieha aktuálne v mestskej časti Ružinov.Doposiaľ vykonali 194 384 zvozov KBO pričom v 99,9 percenta prípadov nezaznamenali akékoľvek podnety. „Jednou z najzásadnejších chýb pri zbere KBO je jeho voľné vhadzovanie do zbernej nádoby. KBO je potrebné vkladať do nádoby v riadne zauzlenom kompostovateľnom vrecku, ktoré eliminuje vlhkosť a spomaľuje biologické procesy,“ vysvetľuje Balková. Druhou zásadnou chybou je používanie plastov, či už ide o plastové vrecká namiesto kompostovateľných, alebo potravinové obaly, ktoré do zberu tohto druhu odpadu nepatria.

OLO zaznamenala aj to, že na stanovišti zberných nádob bytového domu nie je dostatok hnedých nádob na KBO, prípadne chýbajú úplne. „V oboch prípadoch sa môžu obyvatelia obrátiť na svojho správcu. Ten má povinnosť zapojiť ním spravovaný bytový dom do systému zberu KBO,“ konštatuje Balková. V prípade problémov so zberom KBO sa môžu obyvatelia obrátiť na Zákaznícke centrum OLO prostredníctvom e-mailu zakazka@olo.sk alebo na tel. č. 02/50 110 550. Pre projekt zriadili aj špeciálnu posádku, ktorá vykonáva náhradné odvozy a dočisťuje stanovištia.

Exit mobile version