Site icon Časopis Metropola

Ružinov vyčlenil na podporu komunitných a rozvojových aktivít 150-tisíc eur

Ružinov vyčlenil na podporu komunitných a rozvojových aktivít 150-tisíc eur

Foto: SITA/Branislav Bibel

Žiadateľ môže v rozpočtovom období podať iba jednu žiadosť o poskytnutie dotácie do 22. marca.

Bratislavský Ružinov vyčlenil na podporu komunitných a rozvojových aktivít 150-tisíc eur. Mestská časť o tom informuje na svojej sociálnej sieti. „Svoj projekt môžu záujemcovia predložiť do 22. marca,“ uviedla mestská časť. Záujemcovia môžu predložiť svoj projekt v oblastiach kultúrno-spoločenské aktivity, vzdelávanie, telovýchova, šport a mládež, sociálna oblasť, ochrana a tvorba životného prostredia, alebo rozvoj komunitného života.

Komunitnou dotáciou je dotácia, ktorej účelom je podpora komunitných krátkodobých projektov zameraných primárne na komunitu a jej rozvoj. Ide o projekty ako napríklad športový deň, školenie, workshop, vybudovanie komunitnej záhrady alebo kontajnerového stojiska, tvorivé dielne. „Na komunitné dotácie je vyčlenených 70 percent percent z celkového objemu finančných prostriedkov, čo je zhruba 105-tisíc eur,“ vysvetlila mestská časť.

Rozvojovou dotáciou je dotácia, ktorej primárnym účelom je podpora celoročného fungovania organizácie a podpora jej rozvoja. Organizácia by mala minimálne tri roky a preukázateľne podporovať aktivity na podporu rozvoja Ružinova. „Dotácia môže byť použitá napríklad na nákup materiálu potrebného pre fungovanie organizácie alebo na investíciu potrebnú pre ďalší rozvoj organizácie,“ spresnila mestská časť a dodala, že na rozvojové dotácie je vyčlenených 30 percent z celkového objemu finančných prostriedkov, čo je zhruba 45-tisíc eur. Tento pomer môže byť v zmysle VZN zmenený.

Žiadateľ môže v rozpočtovom období podať iba jednu žiadosť o poskytnutie komunitnej dotácie v rámci jednej výzvy alebo jednu žiadosť o poskytnutie rozvojovej dotácie v rámci jednej výzvy. „V prípade porušenia je posudzovanie podaných žiadostí o poskytnutie dotácie tohto žiadateľa zastavené,“ uzavrela mestská časť.

Harmonogram aktivít:

  1. termín na predkladanie žiadosti o rozvojovú a komunitnú dotáciu do 22.3.2021
  2. spracovanie žiadostí
  3. hodnotenie úplných žiadostí dotačnou komisiou
  4. doloženie dodatočných povinných príloh
  5. schválenie starostom a podpis zmluvy

Všetky podrobnosti nájdete na http://bit.ly/Ruzinov_dotacie_2021

Exit mobile version